Zasnova predloge

Newsletter si najprej vizualizirajte oz. naredite osnutek.

Gradite ga tako, da hierarhično dodajate elemente. Vedno začnete z najbolj osnovnimi oziroma postavitvenimi elementi, s katerimi zgradite ogrodje vaše predloge. Ti elementi so:

 • Polna vrstica
 • Strukture

 Zasnovo predloge najprej razdelite na osnovne segmente – polne vrstice:

 • Info vrstica
 • Glava
 • Jedro (Vsebina)
 • Noga

Znotraj posamenih vrstic pa na željene segmente.

Na primer:

 1.  Info vrstica – Dva stolpca (pozdravno besedilo in povezava za ogled na spletu)
 2. Glava – Naslovna slika in besedilo
 3. Jedro – Krajši tekst s sliko levo
 4. Jedro – Krajši tekst s sliko desno
 5. Jedro – Trije stolpci s sliko, tekstom in gumbom
 6. Noga – Tekst s povezavo za odjavo in urejanje profila

 Vsak segment nato zgradite v svoji Polni vrstici. To je pomembno predvsem iz vidika lažjega skupnega oblikovanja elementov, razvrščanja po predlogi, boljše prilagodljivosti in odzivnosti na mobilnih napravah ter shranjevanja elementov za uporabo v prihodnjih predlogah.

Segmente lahko tudi podvojite, prilagodite in postavite na več mest v isti predlogi.