Uporabniški račun

Do nastavitev uporabniškega računa dostopate na glavnem meniju skrajno desno s klikom na  Ime uporabnika.

Odpre se vam spustni meni. S klikom na:

  • Uredi račun – dostopate do nastavitev uporabniškega računa.
  • Odjava – se odjavite iz vaše aplikacije.