Statistika newsletterjev

Kratek povzetek statističnih podatkov za poslani newsletter je viden v seznamu newsletterjev (Kampanje > Newsletterji) s klikom na ikono grafa poleg naslova newsletterja.

Do celotne statistike newsletterjev pa dostopate na Glavnem meniju > Analitika > Statistika newsletterjev.

Odpre se vam seznam poslanih newsletterjev, kjer lahko po stolpcih spremljate naslednje podatke:

 • ZADEVA IN DATUM POŠILJANJA
  Na podlagi tega podatka razberete, za kateri newsletter gre. Pod Zadevo newsletterja je viden datum in ura zadnjega pošiljanja. S klikom na graf poleg Zadeve se vam odpre okno, kjer lahko pregledate povzetek vseh statističnih rezultatov ter najbolj klikane povezave. Pod POVZETKOM je na voljo tudi grafična predstavitev naslednjih podatkov:

  • Stopnja odprtih sporočil
  • Odprta sporočila/Kliki na povezave glede na dan in uro
  • Odprta sporočila/Kliki na povezave glede na dan
  • V katerih brskalnikih so bila sporočila odprta
  • Na katerih napravah so bila sporočila odprta
  • Na katerih mobilnih napravah so bila sporočila odprta
 • ODPRTA SPOROČILA
  Ta podatek vam pove, koliko poslanih sporočil je bilo odprtih. S klikom na številko lahko vidite tudi dejanske prejemnike, ki so sporočila odprli. Če kliknete na številko lahko s klikom na Izvozi v funkcijskem meniju te prejemnike tudi izvozite.
 • KLIKI NA POVEZAVE
  Ta podatek vam pove, koliko prejemnikov od vseh je kliknilo na povezave v newsletterju. S klikom na številko lahko vidite vse povezave v danem newsletterju in koliko klikov je bilo opravljenih na dano povezavo.
 • UČINKOVITOST VSEBINE
  Ta podatek vam pove, kolikšno je razmerje med odprtimi sporočili in kliki na povezave. Torej koliko prejemnikov, ki je odprlo newsletter, je tudi kliknilo na povezave. S klikom na številko lahko vidite vse povezave v danem newsletterju in koliko klikov je bilo opravljenih na dano povezavo.
 • ODJAVA
  Koliko prejemnikov se je odjavilo. S klikom na številko lahko vidite vse prejemnike, ki so se odjavili, kdaj in iz kakšnih razlogov. Te podatke lahko pregledujete tudi v grafični obliki s klikom na ikono grafa poleg številke. Če kliknete na številko ali graf lahko s klikom na Izvozi te podatke tudi izvozite.
 • POSLANO
  Koliko prejemnikom je bilo sporočilo poslano. S klikom na številko lahko vidite tudi dejanske prejemnike, katerim je bilo sporočilo poslano.
 • ODBOJI
  Koliko % prejemnikom sporočilo ni bilo dostavljeno (se je odbilo) zaradi sledečih razlogov:

  • Poštni predal prejemnika ne obstaja (Mailbox does not exist)
   Če je email naslov neveljaven, torej ne obstaja, bo le-ta takoj onemogočen – zgodil se bo trdi odboj oziroma hard bounce. Prejemnikova vrednost bo tako enable=0.
  • Poštni predal prejemnika je poln (Mailbox full)
   Če je poštni predal prejemnika poln, se bo zgodil mehki odboj oziroma soft bounce. Prejemnik ne bo takoj onemogočen – sistem bo sporočilo poskušal še trikrat poslati in po treh neuspelih poskusih bo prejemnik označen kot onemogočen (vrednost enable=0).
  • Sporočilo je bilo blokirano s strani prejemnikovih filtrov (Message blocked by recipient filters)
   V tem primeru vedno pride le do mehkega odboja. Sporočilo prejemniku ni bilo dostavljeno, je pa prejemnik še vedno omogočen.
  • Zaradi začasnih napak (Temporary failures)
   V tem primeru vedno pride le do mehkega odboja. Sporočilo prejemniku ni bilo dostavljeno, je pa prejemnik še vedno omogočen.
  • Trajno ni uspelo (Failed permanently)
   V tem primeru vedno pride le do mehkega odboja. Sporočilo prejemniku ni bilo dostavljeno, je pa prejemnik še vedno omogočen.

   Vsi odboji se zabeležijo in sprocesirajo avtomatsko.

 • STATISTIKA PO SEZNAMIH
  S klikom na ikono grafa lahko pregledujete naslednje podatke v grafični obliki:

  • Število poslanih sporočil glede na določen seznam
  • Število odprtih sporočil glede na določen seznam
  • Število klikov na povezave glede na določen seznam
  • Število odbojev glede na določen seznam
  • Število odjav glede na določen seznam

Prikazane podatke lahko tudi izvozite s klikom na gumb Izvozi.