Statistika autoresponderjev

Ločeno od newsletterjev se beleži statistika autoresponderjev oziroma follow-up sporočil.

Kratek povzetek statističnih podatkov za poslano follow-up sporočilo je viden v seznamu follow-up sporočil za posamezen autoresponder (Kampanje > Autoresponderji) s klikom na ikono grafa poleg naslova follow-up sporočila.

Do statistike follow-up sporočil dostopate na Glavnem meniju > Analitika > Statistika autoresponderjev.

Odpre se vam seznam poslanih follow-up sporočil, kjer lahko spremljate naslednje podatke:

 • ZADEVA IN DATUM POŠILJANJA
  Na podlagi tega podatka razberete, za katero follow-up sporočilo gre. Pod Zadevo je viden datum in ura zadnjega pošiljanja. S klikom na graf poleg Zadeve se vam odpre okno, kjer lahko pregledate povzetek vseh statističnih rezultatov ter najbolj klikane povezave. Pod POVZETKOM je na voljo tudi grafična predstavitev naslednjih podatkov:

  • Stopnja odprtih sporočil
  • Odprta sporočila/Kliki na povezave glede na dan in uro
  • Odprta sporočila/Kliki na povezave glede na dan
  • V katerih brskalnikih so bila sporočila odprta
  • Na katerih napravah so bila sporočila odprta
  • Na katerih mobilnih napravah so bila sporočila odprta
 • ODPRTA SPOROČILA
  Ta podatek vam pove, koliko poslanih sporočil je bilo odprtih. S klikom na številko lahko vidite tudi dejanske prejemnike, ki so sporočila odprli. Če kliknete na številko lahko s klikom na Izvozi v funkcijskem meniju te prejemnike tudi izvozite.
 • KLIKI NA POVEZAVE
  Ta podatek vam pove, koliko prejemnikov od vseh je kliknilo na povezave v follow-up sporočilu. S klikom na številko lahko vidite vse povezave v danem follow-up sporočilu in koliko klikov je bilo opravljenih na dano povezavo.
 • UČINKOVITOST VSEBINE
  Ta podatek vam pove, kolikšno je razmerje med odprtimi sporočili in kliki na povezave. Torej koliko prejemnikov, ki je odprlo follow-up sporočilo, je tudi kliknilo na povezave. S klikom na številko lahko vidite vse povezave v danem follow-up sporočilu in koliko klikov je bilo opravljenih na dano povezavo.
 • ODJAVA
  Koliko prejemnikov se je odjavilo. S klikom na številko lahko vidite vse prejemnike, ki so se odjavili, kdaj in iz kakšnih razlogov. Te podatke lahko pregledujete tudi v grafični obliki s klikom na ikono grafa poleg številke. Če kliknete na številko ali graf lahko s klikom na Izvozi te podatke tudi izvozite.
 • POSLANO
  Koliko prejemnikom je bilo sporočilo poslano. S klikom na številko lahko vidite tudi dejanske prejemnike, katerim je bilo sporočilo poslano.
 • ODBOJI
  Koliko % prejemnikom sporočilo ni bilo dostavljeno (se je odbilo) zaradi sledečih razlogov:

  • Poštni predal prejemnika ne obstaja
   Če je email naslov neveljaven, torej ne obstaja, bo le-ta takoj onemogočen – zgodil se bo trdi odboj oziroma hard bounce. Prejemnikova vrednost bo tako enable=0.
  • Poštni predal prejemnika je poln
   Če je poštni predal prejemnika poln, se bo zgodil mehki odboj oziroma soft bounce. Prejemnik ne bo takoj onemogočen – sistem bo sporočilo poskušal še trikrat poslati in po treh neuspelih poskusih bo prejemnik označen kot onemogočen (vrednost enable=0).
  • Sporočilo je bilo blokirano s strani prejemnikovih filtrov
   V tem primeru vedno pride le do mehkega odboja. Sporočilo prejemniku ni bilo dostavljeno, je pa prejemnik še vedno omogočen.
  • Zaradi začasnih napak
   V tem primeru vedno pride le do mehkega odboja. Sporočilo prejemniku ni bilo dostavljeno, je pa prejemnik še vedno omogočen.
  • Trajno ni uspelo (Failed permanently)
   V tem primeru vedno pride le do mehkega odboja. Sporočilo prejemniku ni bilo dostavljeno, je pa prejemnik še vedno omogočen.

   Vsi odboji se zabeležijo in sprocesirajo avtomatsko.