6. Spremljanje rezultatov

Do vseh statističnih rezultatov lahko dostopate v Glavnem meniju > Analitika in v meniju na levi strani izberete želeno področje.

Statistika Newsletterjev

Za vsak poslan newsletter se zbira podrobna statistika, do katere lahko dostopate v Glavnem meniju > Analitika > Statistika Newsletterjev.

S klikom na številko se prikažejo dejanski email naslovi prejemnikov, s klikom na ikono grafa poleg številke lahko pregledujete podatke v grafičnem zapisu:

 • Odprta sporočila: Koliko prejemnikov je odprlo poslan newsletter.
 • Kliki na povezave: Koliko prejemnikov je kliknilo na povezave v newsletterju.
 • Učinkovitost vsebine: Razmerje med odprtimi newsletterji in kliki na povezave – koliko prejemnikov, ki je odprlo newsletter, je tudi kliknilo na povezave.
 • Odjava: Koliko prejemnikov se je odjavilo iz seznama.
 • Poslano: Število prejemnikov, katerim je bil newsletter poslan.
 • Odboji: Koliko sporočil ni bilo dostavljenih ker email naslov ne obstaja ali ker je prejemnikov poštni predal poln ali ker je bilo sporočilo zavrnjeno iz strani prejemnikovih filtrov.
 • Spodletelo: Za koliko sporočil je pošiljanje spodletelo zaradi drugih razlogov.
 • Statistika po seznamih: Podrobna statistika glede na sezname, na katere je bil newsletter poslan.

Statistika Autoresponderjev

Za vsako poslano follow-up sporočilo se zbira podrobna statistika, do katere lahko dostopate v Glavnem meniju > Analitika > Statistika autoresponderjev.

S klikom na številko se prikažejo dejanski email naslovi prejemnikov, s klikom na ikono grafa poleg številke lahko pregledujete podatke v grafičnem zapisu:

 • Odprta sporočila: Koliko prejemnikov je odprlo follow-up sporočilo.
 • Kliki na povezave: Koliko prejemnikov je kliknilo na povezave v follow-up sporočilu.
 • Učinkovitost vsebine: Razmerje med odprtimi sporočili in kliki na povezave – koliko prejemnikov, ki je odprlo sporočilo, je tudi kliknilo na povezave.
 • Odjava: Koliko prejemnikov se je odjavilo iz seznama.
 • Poslano: Število prejemnikov, katerim je bilo sporočilo poslano.
 • Odboji: Koliko sporočil ni bilo dostavljenih ker email naslov ne obstaja ali ker je prejemnikov poštni predal poln ali ker je bilo sporočilo zavrnjeno iz strani prejemnikovih filtrov.
 • Spodletelo: Za koliko sporočil je pošiljanje spodletelo zaradi drugih razlogov.

 

Statistika Prejemnikov

Statistične rezultate lahko pregledujete tudi iz nivoja prejemnika, kjer spremljate njegove odzive na poslan newsletter. Pojdite na Glavni meni > Analitika > Statistika prejemnikov:

 • Datum pošiljanja: Kdaj je bilo sporočilo poslano prejemniku.
 • Zadeva (Subject): Zadeva sporočila.
 • Prejemnik: Email naslov prejemnika, kateremu je bilo sporočilo poslano.
 • Verzija: HTML/tekst
 • Odprta sporočila: Kolikokrat je prejemnik odprl sporočilo.
 • Datum odpiranja: Kdaj je prejemnik odprl sporočilo.
 • Odboji: Ali se je sporočilo za tega prejemnika odbilo (bounce). 1 pomeni DA, 0 pomeni NE.
  Odboj pa pomeni, da sporočilo ni bilo dostavljeno ker email naslov ne obstaja ali ker je prejemnikov poštni predal poln ali ker je bilo sporočilo zavrnjeno iz strani prejemnikovih filtrov.

 

Statistika Klikov

Tretji način pregledovanja statističnih rezultatov je glede na statistiko klikov na določen URL naslov v newsletterju. Pojdite na Glavni meni > Analitika > Statistika Klikov:

 • URL: Izpišejo se samo URL povezave znotraj določenega Newsletterja, na katerih je bil opravljen vsaj en klik.
 • Zadeva: URL-ji se navezujejo na določen newsletter, ki ga prepoznate po zadevi.
 • Edinstveni kliki: Koliko prejemnikov je vsaj enkrat kliknilo na določeno povezavo v sporočilu (Unique clicks).
 • Skupaj kliki: Koliko je bilo vseh klikov na posamezno povezavo. Posamezen prejemnik lahko večkrat klikne na isto povezavo znotraj newsletterja (Total clicks).