Spisek seznamov

Za pregled vseh seznamov, ki ste jih ustvarili, pojdite na Glavni meni > Prejemniki > Seznami.

Tukaj so vidne informacije vseh ustvarjenih seznamov:

1. Oznake

Če ste pri ustvarjanju novega seznama dodali tudi oznake seznama (npr.: kategorije po državah, regijah, značilnostih prejemnikov, itn.), so le-te vidne v prvem stolpcu, prav tako pa lahko glede na oznake tudi filtrirate sezname.

2. Ime seznama
S klikom na ime lahko spreminjate vse nastavitve, ki ste jih uredili za ta seznam.

3. Prijavljen
Tukaj je vidno število vseh prejemnikov, ki so prijavljeni na ta seznam. S klikom na številko se vam odpre seznam vseh prijavljenih prejemnikov na izbranem seznamu. Prijavo prejemnika na ta seznam lahko prepoznate po polnem barvnem krogcu. Če se z miško postavite na krogec, se vam izpiše ime seznama, status prejemnika ter datum in ura prijave. S klikom na ta krogec lahko prejemnika neposredno od tega seznama tudi odjavite (krogec postane prazen).

4. Odjavljen
Tukaj je vidno število vseh prejemnikov, ki so odjavljeni od tega seznama. S klikom na številko se vam odpre seznam vseh odjavljenih prejemnikov določenega seznama. Odjavo od tega seznama lahko prepoznate po praznem barvnem krogcu. Če se z miško postavite na prazen krogec, se vam izpiše ime seznama, status prejemnika ter datum in ura odjave. S klikom na ta krogec lahko prejemnika neposredno ponovno prijavite na ta seznam (krogec postane poln).

5. Onemogočen
Tukaj je vidno število onemogočenih prejemnikov. To so email naslovi, na katere ni mogoče dostaviti sporočila. SqualoMail ob pošiljanju samodejno nastavi email naslove, ki ne obstajajo, torej na katere ni mogoče dostaviti sporočila, kot onemogočene. S klikom na številko se vam odpre seznam vseh onemogočenih prejemnikov določenega seznama.

6. Skupaj
Tukaj je viden seštevek vseh prejemnikov na seznamu – prijavljenih, odjavljenih ,ter onemogočenih. S klikom na številko se vam odpre seznam vseh prejemnikov na določenem seznamu (prijavljeni, odjavljeni in onemogočeni).

7. Viden prejemnikom
Zelena kljukica pomeni, da je seznam viden prejemnikom (več o tem v 7. točki).
Križec v rdečem krogcu pomeni, da seznam ni viden prejemnikom.
S klikom na kljukico oziroma križec lahko nastavitev spremenite.

8. Omogočen
Zelena kljukica pomeni, da je seznam omogočen (več o tem v 6. točki).
Križec v rdečem krogcu pomeni, da seznam ni omogočen.
S klikom na kljukico oziroma križec lahko nastavitev spremenite.

9. ID
Tukaj je vidna ID številka seznama, ki je unikatna, ne glede na ime seznama. Dva seznama, ki imata enako ime, se razlikujeta torej po ID številki.