Slovar izrazov

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | K | L | N | O | P | R | S | U | V | W

A

A/B testiranje (Split testing)

Omogoča primerjavo dveh različic newsletterja iste kampanje na majhnem delu seznama prejemnikov, ki se med seboj razlikujeta v določenih parametrih, na primer v naslovu, obliki, vsebini ali času pošiljanja. Na podlagi rezultatov se nato izbere newsletter z boljšimi statističnimi rezultati, ki se pošlje na celoten seznam prejemnikov.

Administrator

Tip uporabnika, ki ima poln dostop do aplikacije, torej do seznamov, prejemnikov, oblikovanja in pošiljanja email sporočil, statistike in nastavitev. Lahko dodaja nove uporabnike kot administratorje ali oblikovalce, spremeni vrsto paketa ali račun zapre. Lastnik računa je samodejno tudi administrator.

Adrema

Je baza vseh prejemnikov, ki jih imate v vaši aplikaciji. Ne glede na to, ali so prejemniki prijavljeni na seznam in ali so omogočeni.

API (Aplikacijski programski vmesnik)

Je način, kako povezati en spletni program z drugim s pomočjo uporabe kode, namesto z vmesnikom v brskalniku. SqualoMail lahko povežete preko API-ja s svojim programom. SqualoMail API navodila.

Autoresponder

Autoresponder je niz follow-up sporočil, ki se avtomatsko sprožijo, ko prejemnik naredi neko določeno akcijo, na primer se prijavi na mailing listo, opravi nakup v spletni trgovini ali klikne na določen link v newsletterju. Omogoča, da oblikujete serijo sporočil, ki se sprožijo glede na določeno aktivnost prejemnika in se pošiljajo po vnaprej določenem časovnem intervalu.

B

Blacklist (Črna lista)

Seznam email naslovov ali IP naslovov, ki so blokirani s strani email odjemalca ali Anti-SPAM filtra.

C

CSV

Je format datoteke za shranjevanje tabelarnih podatkov, s pomočjo katerega lahko uvozite prejemnike v aplikacijo SqualoMail.

Č

Čakalna vrsta

Vsak prejemnik newsletterja, ki mu nastavite čas pošiljanja, je viden v čakalni vrsti. Vidni so tudi prejemniki, katerim bodo avtomatsko poslana follow-up sporočila. Ko sistem sporočilo pošlje, se prejemniki postopoma odstranjajo.

 

D

DKIM (Domain Key Identified Mail)

Je sistem email preverjanja, ki je povezan s specifičnim imenom domene znotraj email sporočila. Ta zagotovi, da je sporočilo resnično poslano s strani pošiljatelja (osebe ali podjetja/organizacije) in da sporočilo med pošiljanjem ni bilo spremenjeno.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)

Standardizira, kako prejemniki elektronske pošte izvajajo email avtentikacijo s pomočjo SPF in DKIM.

DNS (Domain Name System)

Je sistem, ki pretvori domeno pošiljatelja v IP naslov s pomočjo DNS protokola.

Domain Keys

Je sistem email avtentikacije, ki preveri, ali je DNS domena res pošiljateljeva in s tem zagotovi integriteto sporočila.

Drag & Drop urejevalnik

S pomočjo Drag & Drop urejevalnika lahko s sistemom “povleci in spusti” urejate predloge – spremenite barve, postavitev, slike, vsebino, vstavite gumbe in povezave.

 

E

Edinstveni kliki

So statističen podatek poslane kampanje, ki meri edinstvene klike vsakega prejemnika, ki klikne na povezavo znotraj email sporočila.

ESP (Email service provider)

Ponudnik email storitev, kot je SqualoMail, je podjetje, ki nudi platformo za email marketing. Z njeno pomočjo lahko pripravljate, pošiljate in merite uspeh email marketing kampanj.

 

F

Filtri nad prejemniki

Omogočajo izbiranje prejemnikov iz adreme glede na določen pogoj in nato izvajanje dejanj nad njimi. Na primer izbira prejemnikov, ki niso odprli zadnjega newsletterja in dodajanje teh prejemnikov na nov seznam.

 

G

GDPR (General Data Protection Regulation)

Splošna uredba evropske unije o varovanju osebnih podatkov. Več o tem.

Geolokacija

Je lokacija in časovni pas, kjer se nahajajo vaši prejemniki. Nanaša se na podatke, ki so zbrani ob prijavi na vašo mailing listo ali na podlagi rezultatov kampanj.

Glavni meni

Meni v aplikaciji SqualoMail, kjer so dostopne glavne funkcionalnosti. Glavni meni se nahaja na vrhu strani.

Google Analytics

Je Googlova storitev, ki nudi statistiko o prometu spletne strani in viru prometa ter omogoča merjenje konverzij in prodaje.

 

H

Hard bounce (trdi odboj)

To so email naslovi, ki ne obstajajo, torej na katere ni mogoče dostaviti email sporočila. SqualoMail ob pošiljanju takšne email naslove samodejno nastavi kot onemogočene.

 

I

ID prejemnika

Je edinstven identifikator oziroma številka posameznega prejemnika v aplikaciji SqualoMail.

ID seznama

Je edinstven identifikator oziroma številka posameznega seznama v aplikaciji SqualoMail.

ISP (Internet Service Provider)

Ponudnik internet storitev je telekomunikacijsko podjetje, ki nudi internetni dostop svojim uporabnikom.

 

K

Kampanja

Kampanja so email sporočila, ki ga pošljete vašim prejemnikom. V aplikaciji SqualoMail so to newsletterji in autoresponderji.

Klic k akciji (Call to action)

Je temeljna sestavina vsakega sporočila in sporoča namen zaradi katerega je bilo sporočilo poslano. Klic k akciji spodbuja prejemnika, naj opravi klik na link. Ponavadi je to gumb ali slika.

 

L

Lastnik računa

Je primarni kontakt in administrator računa ter ima poln dostop do aplikacije.

 

N

Newsletter

Sporočila, ki jih pošiljate vašim prejemnikom. Newsletterje ustvarite s pomočjo Drag & Drop urejevalnika, določite sezname, nakatere jih boste poslali in nastavite pošiljanje. Nato spremljate statistiko – kateri prejemnik je sporočilo odprl, kliknil na povezavo ali se odjavil.

 

O

Odboj (Bounce)

Odboji so email naslovi, ki ne obstajajo. V poštne predale takšnih email naslovov ni mogoče dostaviti email sporočil. V sistemu SqualoMail se po pošiljanju takšni email naslovi avtomatsko beležijo kot onemogočeni, torej da ne obstajajo.

Odboj se zgodi, kadar prejemniku ni mogoče dostaviti sporočil. Lahko da email naslov ne obstaja, ima prejemnik poln nabiralnik, ali iz tehničnih razlogov ne more prejemati sporočil.

Odjava (Unsubscribe)

Po evropski zakonodaji mora imeti vsako sporočilo možnost odjave od prejemanja sporočil. Odjava se najpogosteje vstavi v nogo sporočila kot {unsubscribe}Odjava{/unsubscribe}. Število odjavljenih prejemnikov lahko pregledujete v Statistiki newsletterjev/autoresponderjev. Ta podatek je dober pokazatelj, ali je vaše sporočilo prilagojeno ciljni skupini, kateri je bilo poslano.

Odjemalci elektronske pošte

So namizni programi ali spletne aplikacije, ki prikažejo in upravljajo email sporočila. Na primer MS Outlook, Mozilla, Thunderbird, Gmail, Yahoo, Apple mail, iOS ali Google Android mail.

Odprti newsletterji

Število odprtih sporočil vam pove, kolikšen je delež odprtih newsletterjev glede na dostavljene. Delež je odvisen predvsem od prepoznavnosti prejemnika in privlačnosti zadeve (subject-a) sporočila.

 

P

Personalizacija sporočil

Oblikovanje izgleda in vsebine sporočila za posameznega prejemnika ali ciljno skupino prejemnikov na podlagi segmentacije.

Podstrani

So deli vaše spletne strani, ki se uporabniku pokažejo istočasno.

Pojavno okno (Pop-up)

Pojavno okno je prijavni obrazec, ki se pojavi uporabniku, ko obišče vašo spletno stran in ga pozove, naj se prijavi na vašo mailing listo. Pojavi se po določenem času, zamiku na spletni strani ali po določenem številu podstrani.

Polja po meri

Omogočajo, da prejemnikom dodate različne lastnosti kot so na primer spol, starost, kraj bivanja ali področje zanimanja. Na podlagi teh podatkov lahko s Filtri nad prejemniki tudi segmentirate prejemnike.

Postopni marketing (Drip marketing)

Postopni marketing je način, kako stranke spodbudite k sodelovanju z vami, s pomočjo serije vnaprej oblikovanih sporočil, ki se pošiljajo na določen dan in čas v prihodnosti in se sprožijo ob določeni akciji prejemnika (npr. ob prijavi preko prijavnega obrazca). V aplikaciji SqulaoMail so to autoresponderji.

Potrditev prijave (Double Opt-In)

Potrditev prijave od prejemnika zahteva, da potrdi svojo prijavo na seznam s klikom na povezavo v email sporočilu, ki ga prejme, potem ko so izpolnil prijavni obrazec.

Pozdravno sporočilo

Je sporočilo, ki se avtomatično pošlje prejemniku ob prijavi preko prijavnega obrazca ali pojavnega okna.

Pravila pojavnih oken

So pravila, s katerimi definirate, na kateri podstrani se bo prikazovalo določeno pojavno okno in na kateri seznam se bodo ti prejemniki prijavili.

Predloga

Predloga služi kot osnova za vašo email marketing kampanjo. S pomočjo Drag & Drop urejevalnika osnovni predlogi nato dodajate in spreminjate vsebino, slikovno gradivo in povezave za vsako email marketing kampanjo posebej.

Predogled/Pošlji

Možnost predogleda sporočila v aplikaciji SqualoMail in testnega pošiljanja, kjer lahko preverite, kaj bodo vaši prejemniki prejeli v svoj poštni nabiralnik.

Predogled predloge

Lastnost aplikacije SqualoMail, ki vam omogoča predogled predloge na namizju, pa tudi na mobilnih napravah kot so tablice in pametni telefoni.

Prejemniki

Prejemniki so vsi email naslovi, ki jih imate v vaši adremi. Poleg email naslova ima lahko vsak prejemnik tudi druge lastnosti – polja po meri. Prejemniki so neodvisni od seznamov in so lahko hkrati prijavljeni na enega, več ali na noben seznam. Če izbrišete seznam bodo prejemniki še vedno zabeleženi v vaši adremi.

Prijava (Single Opt-In)

Prijava je dovoljene posameznika, da je dodan na vašo mailing listo.

Prijava v SPAM

Pomeni, da je prejemnik vaše sporočilo označil kot nezaželeno pošto v svojem poštnem nabiralniku, ker le-ta za njega ni relevantna. To povzroči, da se prejemnik avtomatično odjavi iz mailing liste in ne bo več prejemal vaših sporočil.

Prijavni obrazec

Prijavni obrazec, je obrazec za prijavo na seznam s polji za vnos email naslova in ostalih podatkov, ki ga postavite na določeno mesto na vaši spleti strani. Uporabnika, ki obišče vašo spletno stran z njim pozovete, naj se prijavi na vašo mailing listo.

 

R

RED (Responsive Email Design)

Prilagodljiv design predlog vam omogoča pregled predlog na vseh napravah, ne glede na velikost zaslona. To velja predvsem za prikaz na mobilnih napravah. Drag & Drop urejevalnik omogoča na primer izdelavo RED predlog.

ROI (Return on investment)

Donosnost naložbe pove, kolikšen je donos naložbe glede na strošek naložbe.

 

S

Segmentacija

Princip izbire prejemnikov, ki si delijo določeno skupno lastnost (imajo isto vrednost polja po meri, na primer spol=ženski). Segmentacijo lahko v aplikaciji SqualoMail izvajate s Filtri nad prejemniki.

Seznami

So skupine v katere dodajate prejemnike iz vaše adreme glede na njihove skupne lastnosti, na primer prejemniki, ki so se prijavili na spletni strani, prejemniki, ki izhajajo iz iste regije, prejemniki z istimi interesi itd. Predstavljajo vaše mailing liste na katere pošiljate newsletterje.

Soft Bounce (Mehki odboj)

Kaže na začasno težavo dostavljivosti sporočila, kot je na primer poln poštni predal prejemnika (v tem primeru bo sistem poskušal poslati sporočilo še trikrat) ali neodzivnost strežnika prejemnika (v tem primeru bo sistem poskušal poslati sporočilo v naslednjih 24 urah, približno enkrat na uro). Če sporočilo po vseh poskusih pošiljanja še vedno ni dostavljeno, prejemnik postane onemogočen (torej se šteje kot trdi odboj).

SPF (Sender Policy Framework)

Je sistem preverjanja domene in IP pošiljatelja, iz katerega pošilja sporočila, da se preprečijo zlorabe emaila. Vsak naročnik aplikacije SqualoMail mora dovoliti domeni squalomail.com, da lahko pošilja v njihovem imenu.

Spletno mesto

Je spletna stran, na katero dodate kodo za prikazovanje pojavnih oken.

Statistika autoresponderjev

Omogoča spremljanje statističnih rezultatov follow-up sporočil, kot so odprta sporočila, kliki na povezave, uspešnost vsebine, odjave, in odboji.

Statistika klikov

Omogoča spremljanje klikov na posamezno povezavo v sporočilu.

Statistika newsletterjev

Omogoča spremljanje statističnih rezultatov newsletterjev, kot so odprta sporočila, kliki na povezave, uspešnost vsebine, odjave, in odboji.

Statistika prejemnikov

Omogoča spremljanje posameznega prejemnika in njegove odzive na poslano sporočilo.

 

U

Uredi račun

Področje v aplikaciji SqualoMail, kjer urejate nastavitve uporabniškega računa, spremenite geslo ali se odjavite.

Urnik pošiljanja

Gumb Pošlji (z urico) v aplikaciji SqualoMail, kjer lahko nastavite točen datum in uro pošiljanja vašega sporočila.

UTM parametri

So prilagodljivi deli besedila v URL naslovu, ki omogočajo analitičnim programskim opremam (kot je Google Analytics), da sledijo spletnim oglaševalskim akcijam.

V

Validacija email naslova

Pred prvim pošiljanjem morate potrditi vaš email naslov, da ste res njegov lastnik, za namen preprečitve zlorabe email naslova.

 

W

Whitelist

Lista email naslovov ali IP naslovov pošiljateljev, za katere je potrjeno, da so upravičeni pošiljatelji.