Seznam prejemnikov

Za pregled vseh prejemnikov, ki jih imate v vaši bazi (ne glede na sezname), pojdite na glavni meni > Prejemniki > Vsi prejemniki.

Tukaj lahko pregledujete osnovne informacije o prejemnikih:

 • Ime in priimek
 • Email naslov
  S klikom na email naslov prejemnika lahko dostopate do prejemnikovega profila
 • Prijava na sezname
  V tem stolpcu je razvidno, na katere sezname je prejemnik prijavljen oziroma odjavljen. Status lahko spremenite s klikom na krogec:

  • Poln barvni krogec – prejemnik je prijavljen na nek seznam
  • Prazen barvni krogec – prejemnik je odjavljen iz nekega seznama
  • Črtkan barvni krogec – prejemnik mora še potrditi prijavo na seznam
 • Sprejema sporočila
  Tukaj je razvidno, ali je se je prejemnik odjavil od prejemanja sporočil, torej ali ne želi več prejemati nobenih sporočil iz vaše strani (križec), ali prejema sporočila (zelena kljukica). Status lahko spremenite s klikom na križec/kljukico.
 • Ustvarjen dne
  Datum in ura kreiranja prejemnika
 • Omogočen
  Tukaj je razvidno, ali je pri prejemniku prišlo do odboja ali ne, torej ali prejemnikov email naslov obstaja in je nanj možno pošiljati sporočila oziroma obratno. Več o odbojih si lahko preberete tukaj.
 • ID prejemnika
  Unikatna identifikacijska številka prejemnika.

 

Poleg osnovnih informacij lahko v seznamu prejemnikov pregledujete tudi njihove vrednosti Polj po meri. Katera polja po meri želite, da se prikažejo, pa uredite tako:

1. Pojdite na Prejemniki > Polja po meri.

2. V stolpcu »PRIKAŽI NA SEZNAMU PREJEMNIKOV« naj bo pri želenem polju po meri zelena kljukica, da se bo polje prikazalo v seznamu prejemnikov. Oziroma križec, če ne želite tega polja po meri pregledovati v seznamu prejemnikov (kliknite na križec/kljukico).

3. Preverite v seznamu prejemnikov, ali vam nastavitev ustreza.

Če v seznamu prejemnikov izberete enega ali več prejemnikov hkrati (s klikom na kvadratek poleg prejemnika), lahko z možnostmi v funkcijskem meniju neposredno upravljate s temi prejemniki. Izvedete lahko naslednje funkcije:

 • Gumb DEJANJA: Izvedete želena dejanja nad izbranimi prejemniki (več o tem).
 • Gumb IZBRIŠI: Izbrišete izbrane prejemnike.