Primeri grajenja predlog

Ko ste pripravili zasnovo za vaš newsletter, mu določili osnovne nastavitve za izgled, ter se seznanili z osnovami postavitve elementov, je čas, da se lotite grajenja vašega newsletterja.

Za lažjo predstavo si oglejte primere grajenja predloge.

Opisani so enostavni primeri, kako v predlogo vstavite postavitvene in vsebinske elemente.

 1. Primer: 1 Stolpec
 2. Primer: 2 Stolpca s sliko in tekstom
 3. Primer: 2 Stolpca – slika in tekst
 4. Primer: 2 Stolpca – tekst in slika
 5. Primer: 3 Stolpci

 

1. Primer: 1 Stolpec

1. V predlogo dodate Polno vrstico.

 • To storite tako, da kliknete na Polno vrstico, da se vam prikaže obroba celotne vrstice.

2. S klikom na gumb + spodaj se vam odpre okno z možnostjo izbire števila stolpcev.

3. S klikom na strukturo dodate novo Polno vrstico.

4. V strukturo oz. zaboj (modro obarvan) nato dodate vsebino.

 • To lahko storite tako, da kliknete na ikono slike, teksta ali gumba v sredini zaboja:
 • Ali pa med vsebinskimi elementi izberete element:

5. In ga povlečete in spustite (drag & drop) na željeno mesto v predlogi:

6. V isto Strukturo dodate pod sliko še Tekst in Gumb.

Slika, ki jo vstavljate mora biti v formatu PNG, JPG ali GIF.

Naj bo široka najmanj 600px in ne večja od 2 MB.

 

2. Primer: 2 Stolpca s sliko in tekstom

1. V predlogo dodate Polno vrstico.

 • To storite tako, da kliknete na Polno vrstico, da se vam prikaže obroba celotne vrstice.

2. S klikom na gumb + spodaj se vam odpre okno z možnostjo izbire števila struktur.

3. S klikom na strukturo z dvema stolpcema dodate novo Polno vrstico.

4. V vsak stolpec/zaboj (modro obarvan) nato dodajate vsebinske elemente.

 Slika, ki jo vstavljate mora biti široka najmanj 300px.


5. Zaboj nato označite in ga s klikom na gumb Kopiraj podvojite in prenesite v desni stolpec. Uredite še sliko, besedilo in gumb desnega stolpca.

6. Zamenjajte sliko, ki mora biti široka najmanj 300px in spremenite besedilo.

 • Sliko zamenjate tako, da kliknete na element slika. V urejevalniku se vam odprejo možnosti za nastavitve slike.
 • Poleg predogleda slike imate na voljo gumb za menjavo slike in gumb za urejanje slike.

7. Kliknite na gumb za menjavo slike in iz galerije izberite novo sliko oz. v urejevalnik povlecite in spustite novo sliko. 

3. Primer: 2 stolpca – slika in tekst

1. V predlogo dodate Polno vrstico.

 • To storite tako, da kliknete na Polno vrstico, da se vam prikaže obroba celotne vrstice.

2. S klikom na gumb + spodaj se vam odpre okno z možnostjo izbire števila struktur (stolpcev).

3. S klikom na strukturo z dvema stolpcema dodate novo Polno vrstico.

4. V vsak stolpec/zaboj (modro obarvan) nato dodajate vsebinske elemente.

5. V levega dodajte sliko, v desnega tekst in ju uredite.Slika, ki jo vstavljate mora biti široka najmanj 300px.

Strukturi (stolpcema) nastavite še razmak med njima. Priporočamo privzeto vrednost 20px.

 

4. Primer: 2 stolpca – tekst in slika

Pogosta praksa pri grajenju predlog je, da stolpec s sliko in tekstom, ki sta vzporedno en zraven drugega, podvojite in v drugem delu predloge zamenjate razporeditev. Torej, da je tekst na levi in slika na desni strani.

Zato ni potrebno še enkrat zgraditi te Structure (stolpcev), ampak jo le podvojite. Ko jo postavite na željeno mesto, pa morate poskrbeti, da se elementa prikazujeta pravilno tudi na mobilnih napravah, torej da je slika vedno nad tekstom.

1. Strukturo, ki ste jo ustvarili v prejšnjem koraku podvojite.

 • To storite tako, da označite Strukturo, kliknete na , da se vam odprejo dodatne možnosti in kliknete na gumb Copy (kopiraj/podvoji).

2.Kopirano Strukturo postavite na željeno mesto v predlogi.

3. Elementa potem enostavno zamenjate, tako da ju označite, povlečete in spustite na željeno mesto.

4. Postopek ponovite z drugim elementom.

5. Zamenjajte sliko, ki mora biti široka najmanj 300px in spremenite besedilo.

6. Sliko zamenjate tako, da kliknete na element slika. V urejevalniku se vam odprejo možnosti za nastavitve slike.

 •  Poleg predogleda slike imate na voljo gumb za menjavo slike in gumb za urejanje slike.

7. Kliknite na gumb za menjavo slike in iz galerije izberite novo sliko oz. v urejevalnik povlecite in spustite novo sliko.

8. Ko ste končali z urejanjem elementov, označite celotno Strukturo.

 • V urejevalniku se vam odpre možnost za nastavitve na mobilnih napravah.
 • Za pravilno razporeditev na mobilnih napravah, označite Inverzijo prerazporeditve zabojev (da bo slika na vrhu in besedilo pod njo).

9. Postavitev preverite tudi na predogledu ali pa si pošljite testno sporočilo in prikaz preverite na mobilni napravi.

 

5. Primer: 3 Stolpci

1. V predlogo dodate Polno vrstico.

 • To storite tako, da kliknete na Polno vrstico, da se vam prikaže obroba celotne vrstice.

2. S klikom na gumb + spodaj se vam odpre okno z možnostjo izbire števila struktur (stolpcev).

3. S klikom na strukturo s tremi stolpci dodate novo Polno vrstico.

4. V vsak stolpec/zaboj (modro obarvan) nato dodajate vsebinske elemente.

Slika, ki jo vstavljate mora biti široka najmanj 200px.

5. Strukturi nastavite še razmak med zaboji in tako ustvarite stolpce bolj zračne in pregledne. Priporočamo privzeto vrednost 20px.

6. Zaboj nato označite in ga s klikom na gumb Kopiraj dvakrat podvojite in prenesite v sredinski in desni stolpec.

7. Uredite še sliko in besedilo ostalih dveh stolpcev.