Prijava

V aplikaciji SqualoMail lahko določite, katere informacije lahko prejemnik spremeni ob ponovni prijavi preko uporabniškega API-ja (torej ob prijavi preko prijavnih obrazcev ali pojavnih oken). S tem lahko omejite vpis ali prepis podatkov v prejemnikovem profilu. Te nastavitve veljajo samo za prejemnike, ki so že prijavljeni na katerikoli seznam oziroma jih imate v vaši adremi.

Do teh nastavitev lahko dostopate na: Glavni meni > Nastavitve > zavihek Prijava

Izberete lahko eno izmed možnosti načina prijave na sezname:

 1. Nič
  Če se želi prejemnik prijaviti na nek drug seznam ali posodobiti svoje podatke, tega ne bo mogel storiti.
 2. Samo sezname
  Če se želi prejemnik prijaviti na nek drug seznam, mu je to omogočeno. Ne more pa posodobiti ostalih podatkov.
 3. Sezname in prazna polja (priporočeno)
  Če se želi prejemnik prijaviti na nek drug seznam, mu je to omogočeno. Prav tako se bodo zapisali podatki v prazna polja v njegovem profilu.
  Primer: V novem prijavnem obrazcu na vaši spletni strani zahtevate vpis prejemnikovega rojstnega datuma. Ker je to polje v obstoječem prejemnikovem profilu prazno, se bo ob ponovni prijavi ta podatek zapisal.
 4. Sezname in vsa polja
  Če se želi prejemnik prijaviti na nek drug seznam, mu je to omogočeno. Prav tako se bodo prepisali vsi podatki v prejemnikovem profilu, ne glede na to, ali so polja prazna ali že izpolnjena.
  Primer: V novem prijavnem obrazcu na vaši spletni strani zahtevate vpis prejemnikovega kraja bivanja. To polje je v obstoječem prejemnikovem profilu že izpolnjeno, vendar pa želi prejemnik podatek posodobiti. S to nastavitvijo mu bo prepis že zapisanega podatka omogočen.
   

 
OPOMBA:
Svetujemo vam, da izberete tretjo možnost prijave, torej Seznami in prazna polja. V tem primeru se lahko prejemniki prijavljajo tudi na ostale sezname, hkrati pa ne more prihajati do zlorab obstoječih email naslovov in prepisa že obstoječih podatkov o prejemniku.