Povežite Elementor obrazec s SqualoMailom

Vsak obrazec, ustvarjen z Elementorjem, je mogoče neposredno povezati z aplikacijo SqualoMail, tako, da se podatki in polja, ki jih vnese prejemnik, samodejno shranijo znotraj SqualoMaila in prijavijo na ustrezne sezname zanimanja.

Če želite to narediti, morate slediti naslednjim korakom:

Če želite to narediti, morate slediti naslednjim korakom:

1) Dodajte Webhooks

Prva stvar, ki jo morate storiti, je dodati možnost Webhook v postavko »Dejanja po oddaji«.

Na tej točki bo vidna možnost Webhook, v katero bo vstavljena naslednja povezava:


Če je nastavljena domena povezave po meri:
https://{customLinkDomain}/public/subscribe/elementor

Če domena povezave po meri ni nastavljena:  https://appId.sqm-secure.eu/public/subscribe/elementor

2) Dodajte skrito polje

Druga stvar je, da med polja obrazca vstavite polje s skritim tipom. To je potrebno za vpis prejemnikov, ki izpolnijo obrazec, na ustrezne sezname v SqualoMailu.

V polje Type vstavite Hidden in v polje Label vstavite hiddenlists.

Ko je to narejeno, kliknite Advanced in v polje Default Value vnesti vrednost, ki ustreza ID-ju seznama (ali seznamov) iz aplikacije SqualoMail, na katerega želite vpisati prejemnika. Na primer, če želite prejemnika vpisati na sezname SqualoMail z ID-jem 1 in 2, morate v to polje vnesti vrednosti 1 in 2, ločeni z vejico.
Medtem ko je v polje ID potrebno znova vstaviti skrite sezname. Kratka koda bo ustvarjena samodejno in bo [field id=”hiddenlists”]

3) Nastavite polje E-pošta

Na tej točki je potrebno pravilno nastaviti polje Email. Če želite to narediti, morajo biti nastavitve v delu Content naslednje:

Type: Email

Label: Email

Placeholder: Email

Medtem ko morajo biti v Advanced:

Default Value: polje pustite prazno

ID: email

4) Dodajte več polj

Če želite v obrazec dodati še druga polja, morate tudi ta polja kreirati znotraj aplikacije SqualoMail. Za to je vedno potrebno nastaviti ID s sistemskim imenom polja v SqualoMailu

Na primer, če v obrazec vstavite polje Ime, ga morate povezati s poljem Ime, ki je prisotno v SqualoMailu.

Za to morate v obrazcu pravilno definirati polje Ime. Če želite to narediti, morajo biti nastavitve v delu Content naslednje:

Type: Text

Label: Ime

Placeholder: Ime

Medtem ko morajo biti v Advanced:

Default Value: pustite prazno polje

ID: name

Pravzaprav ima polje z imenom v aplikaciji SqualoMail sistemsko ime “name”:

Enak postopek se ponovi za vsa ostala polja, ki se vnesejo v aplikacijo.

Ko so vse nastavitve določene, preprosto shranite spremembe obrazca s klikom na Update.