Postavitev glavnih elementov

Polna vrstica

Polna vrstica, je področje predloge, ki shranjuje strukture, zaboje in osnovne elemente.

Širina Polne vrstice je 100% prostora, ki ga vidi prejemnik na svojem odjemalcu.

Ko odprete predlogo, lahko takoj ugotovite, da polne vrstice določajo meje in prelomijo email v posamezne sekcije/dele.

Uredite lahko naslednja področja:

 • Področje predloge (info vrstica, glava, vsebina, noga).
 • Barvo ozadja polne vrstice
 • Barvo ozadja vsebine
 • Sliko kot ozadje
 • Obrobo vsebine – obroba velja za celotno stukturo v vrstici (tj. zunanja obroba)
 • Element lahko nastavite tudi tako, da se na desktop ali mobilnih napravah ne prikaže
  • Če nastavite barvo ozadja vrstice in barvo ozadje vsebine kot transparentno, bo barva ozadja takšna kot ste jo nastavili pod zavihkom Appearance (Izgled)

Celotno polno vrstico lahko tudi shranite v Knjižnico in ga ponovno uporabite v drugih predlogah.

Polna vrstica je primaren element in ne more imeti nadrejenih elementov.

 

Strukture

Z uporabo Struktur lahko s klikom na gumb + razdelite vrstico na 1, 2 ali več (največ 8) stolpcev/zabojev, ki jim lahko spreminjate širino, jih izenačite s klikom na gumb je enako (=), ali izbrišete s klikom na ikono koša za smeti.

 Nastavite lahko še:

 • Razmak med zaboji
 • Barvo ozadja strukture
  • Če nastavite barvo ozadja strukture transparentno, bo barva takšna kot ste jo nastavili pod zavihkom
 • Sliko kot ozadje
 • Notranje odmike

 • Element lahko nastavite tudi tako, da se na desktopu ali na mobilnih napravah ne prikaže (Skrivanje elementa)
 • V primeru uporabe strukture z dvema containerjema (zabojema), se pojavi tudi možnost Inverzija prerazporeditve zabojev na mobilnih napravah
 • Z možnostjo Prilagodljiva struktura lahko omogočite, da se stolpci razporedijo, torej se prikažejo v enem stolpcu (en pod drugim), ali pa to možnost izključite in vsi stolpci ostanejo tudi na mobilnih napravah v eni vrstici.
 • Celotno strukturo lahko tudi shranite v Knjižnico in jo uporabite v drugih predlogah.

V strukturo lahko povlečete in spustite poljuben Element, razen drugih struktur ali polnih vrstic.

 

Zaboj

Zaboj je že privzeto postavljen v Strukture in je območje, kamor se dodajajo in združujejo vsebinski elementi.

Uporablja se torej za ustvarjanje »vsebinske enote« (npr. naslov, besedilo, gumb).

Lahko nastavite:

 • Barvo ozadja zaboja
  • Če pustite barvo transparentno, bo vidna barva, ki ste jo nastavili za splošno ozadje, ozadje polne vrstice, oziroma za ozadje strukture.
 • Sliko ozadja
  • Opozorilo: Če nastavite za ozadje zaboja sliko, se le-ta v odjemalcu Outlook (verzije 2007-2016) ne bo prikazala
 • Zaobljenost robov
 • Obrobo, ki ji spreminjate:
  • Širino, stil, barvo
  • Obrobljene so lahko vse stranice, ali pa samo leva, desna, zgornja ali spodnja.
  • S klikom na gumb poleg Obrob lahko urejate posamezne stranice.
  • Če želite, da zaboj nima obrobe, nastavite širino na nič
 • Element lahko nastavite tudi tako, da se na desktopu ali na mobilnih napravah ne prikaže (Skrivanje elementa)
 • Zaboj lahko shranite v Knjižnico in ga uporabite v drugih predlogah.

V zaboj lahko povlečete in spustite poljubno število elementov, razen drugih struktur ali polnih vrstic.