Pogosti primeri uporabe filtrov nad prejemniki

  • PRIMER 1:Ponovno želite poslati newsletter vsem prejemnikom, ki ga ob prvem pošiljanju niso odprli.
  • PRIMER 2: Prejemnike želite segmentirati glede na kraj, kjer odpirajo vaše newsletterje in klikajo na povezave.
  • PRIMER 3: Prejemnikom, ki ste jih uvozili danes, ste pozabili dodati podatek, da ste naslove pridobili preko nagradne igre. Želite jih tudi dodati na nov seznam.
  • PRIMER 4: Prejemnike, ki so odprli vsaj en newsletter, želite dodati na nov seznam.
  • PRIMER 5:Prejemnike, ki niso odprli nobenega newsletterja, želite označiti kot onemogočene (da ne prejemajo več nobenih sporočil).
  • PRIMER 6:Prejemnikom se na rojstni dan avtomatsko pošlje čestitka.
  • PRIMER 7: Vse prejemnike v adremi želite dodati na seznam.
  • PRIMER 8: Izberite vse prejemnike, ki imajo za neko polje po meri vpisano vrednost.
  • PRIMER 9:Odstranite prejemnike, ki so dodani na seznam 1 in na seznam 2, iz seznama 1.

 

PRIMER 1

Ponovno želite poslati newsletter vsem prejemnikom, ki ga ob prvem pošiljanju niso odprli.

V ponedeljek ste na primer poslali newsletter z naslovom Kolekcija pomlad/poletje 2017. Čez nekaj dni želite ta newsletter ponovno poslati vsem tistim, ki ga v tem času niso odprli.

Najprej ustvarite nov seznam, na katerega boste dodali te prejemnike. Poimenujte ga na primer Niso odprli Kolekcija pomlad/poletje 2017. Nato ustvarite pogoje filtra in dejanje nad prejemniki:

 • POGOJI FILTRA
  V spustnem meniju izberite pogoj Statistika > Prejemniki, ki niso odprli > Kolekcija pomlad/poletje 2017

 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI
  Ker želite prejemnike dodati na nov seznam, izberite Seznami > Prijavi prejemnike na > Niso odprli Kolekcija pomlad/poletje 2017.


 • Ko ste nastavili vse parametre filtriranja, kliknite na Obdelaj, v funkcijskem meniju zgoraj desno.

 

PRIMER 2

Prejemnike želite segmentirati glede na kraj, kjer odpirajo vaše newsletterje in klikajo na povezave.

Vašo ponudbo želite poslati samo prejemnikom v osrednji regiji, ki berejo vaša sporočila, saj se le-ta navezuje na trgovino v Ljubljani. Najprej ustvarite seznam, na katerega boste dodali filtrirane prejemnike in ga poimenujte Ljubljana. Nato ustvarite dva pogoja filtra:

 • POGOJ FILTRA 1
  Ker vas zanima lokacija prejemnika, kjer odpira vaša sporočila, izberite kot prvi pogoj Geolokacija. Natančneje vas zanimajo prejemniki, ki klikajo na povezave znotraj sporočila, zato kot Tip geolokacije izberite Klik. Pogoj je torej: Geolokacija > geolocation_type = click

 • POGOJ FILTRA 2
  Sedaj določite še en pogoj za vaše prejemnike, torej vsi tisti, ki klikajo v mestu Ljubljana. Kliknite na Dodaj še en pogoj. Ponovno izberite Geolokacija > geolocation_city = Ljubljana.

 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI
  Ker želite prejemnike dodati na nov seznam, izberite Seznami > Prijavi prejemnike na > Ljubljana


 • Ko ste nastavili vse parametre filtriranja, kliknite na Obdelaj, v funkcijskem meniju zgoraj desno.

 

PRIMER 3

Prejemnikom, ki ste jih uvozili danes, ste pozabili dodati podatek, da ste naslove pridobili preko nagradne igre. Želite jih tudi dodati na nov seznam.

Najprej ustvarite novo polje po meri, kjer boste določili, iz kje ste pridobili email naslove.

Pojdite na Prejemniki > Polja po meri > Ustvari novo. Vpišete ime Naslov pridobljen iz in izberete tip polja Tekst. Shranite.

Nato ustvarite nov seznam na Prejemniki > Seznami > Ustvari novo, na katerega boste dodali te prejemnike. Poimenujte ga na primer Nagradna igra April in shranite.

Nato ustvarite pogoje filtra in dejanja nad prejemniki:

 • POGOJI FILTRA
  Prejemnike najprej filtrirate po datumu. Izberete torej Prejemnikovi atributi in Created. Ker vas zanimajo prejemniki, ki so bili ustvarjeni na točno določen dan, izberite matematični znak za enakost (=). Nato izberite še specifičen datum, torej 3.4.2017. Pogoj je torej: Prejemnikovi atributi > created = 2017-04-03 (datum) 10:07 (ura).

 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI 1
  Ker želite prejemnikom dodati podatek k atributu, izberite Prejemnikovi atributi, nato polje, ki ste ga ustvarili prej – Naslov pridobljen iz in izberite matematični znak za enakost (=) ter kot vrednost napišite Nagradna igra. Dejanje je torej: Prejemnikovi atributi > Naslov pridobljen iz = Nagradna igra.

 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI 2
  Z drugim dejanjem boste prejemnike še dodali na seznam. Izberite:
  Seznami > Prijavi prejemnike na > Nagradna igra April 2017.

 • Ko ste nastavili vse parametre filtriranja, kliknite na Obdelaj, v funkcijskem meniju zgoraj desno.

 

PRIMER 4

Prejemnike, ki so odprli vsaj en newsletter, želite dodati na nov seznam.

Najprej ustvarite nov seznam, na katerega boste dodali te prejemnike. Poimenujte ga na primer Odprli vsaj en NL. Nato ustvarite pogoje filtra in dejanje nad prejemniki:

 • POGOJI FILTRA
  V spustnem meniju izberite pogoj Statistika > Prejemniki, ki so odprli > Vsi newsletterji
 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI
  V spustnem meniju izberite Seznami > Prijavi prejemnike na > Odprli vsaj en NL.


 • Ko ste nastavili vse parametre filtriranja, kliknite na Obdelaj, v funkcijskem meniju zgoraj desno.

 

PRIMER 5

Prejemnike, ki niso odprli nobenega newsletterja, želite označiti kot onemogočene (da ne prejemajo več nobenih sporočil).

Da pravilno izvedete ta filter, morate najprej izvesti filter iz PRIMERA 4 (da dodate vse prejemnike, ki so odprli vsaj en newsletter, na nek seznam). Nato ustvarite pogoje filtra in dejanje nad prejemniki:

 • POGOJI FILTRA
  V spustnem meniju izberite pogoj Seznami > Prejemniki brez prijave na > Odprli vsaj en NL

 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI
  V spustnem meniju izberite Prejemniki > Onemogoči prejemnike


 • Ko ste nastavili vse parametre filtriranja, kliknite na Obdelaj, v funkcijskem meniju zgoraj desno.

 

PRIMER 6

Prejemnikom se na rojstni dan avtomatsko pošlje čestitka.

Prejemnikom lahko avtomatsko pošljete čestitko za rojstni dan in sicer na isti dan rojstnega dne. Za to je potrebna pravilna oblika zapisa datuma rojstnega dne, priprava autoresponderja in filtra nad prejemniki, ki se bo avtomatsko izvajal vsak dan:

1. Pravilna oblika zapisa datuma rojstnega dne:

Polje po meri Rojstni datum naj bo tekstovni tip polja (ustvarite ga lahko neposredno pri uvozu – navodila). Rojstni datumi prejemnikov pa naj bodo v datoteki, ki jo uvažate zapisani v obliki dan/mesec/leto (na primer 15/12/2017).

2. Ustvarjanje autoresponderja:

 1. Najprej ustvarite seznam (na primer Čestitka za RD).
 2. Nato ustvarite autoresponder, ki naj se aktivira ob prijavi prejemnika in ga povežite s tem seznamom (navodila za ustvarjanje autoresponderja).
 3. Ustvarite še Follow-up sporočilo s čestitko, ki naj ima zakasnitev 0 minut.

3. Filtri nad prejemniki za dodajanje na seznam:

S pogojem filtra boste izbrali vse prejemnike, ki imajo v atributu Rojstni datum zapisan današnji datum. Z dejanjem pa boste nato dodali prejemnike na seznam na katerega je vezan autoresponder:

 • POGOJI FILTRA
  V spustnem meniju izberite pogoj Prejemnikovi atributi > rojstni_datum > Vsebovanje > {day}/{month}
  Zapis {day}/{month} pomeni torej današnji datum.
 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI
  V spustnem meniju izberite Seznami > Prijavi prejemnike na > Čestitka za RD + Autoresponderji

4. Avtomatsko izvajanje filtra vsak dan

Sedaj, ko ste ustvarili filter, le-tega shranite in nastavite, da se bo izvajal vsak dan ob neki določeni uri:

 • Kliknite na Shrani filter v funkcijskem meniju zgoraj desno.
 • Izberite možnost »Vsak dan izvajaj samodejno ob« in določite uro (na primer ob 10:00).
 • Ponovno kliknite na Shrani filter.
  Podrobnejša navodila za shranjevanja filtra si lahko preberete tukaj.

5. Odstranjevanje prejemnikov iz seznama po tem, ko so prejeli čestitko
Po tem, ko je bil prejemnik dodan na seznam in mu je bila poslana čestitka, ga morate odstraniti iz tega seznama in ga naslednje leto zopet dodati. Le v tem primeru mu bo naslednje leto zopet poslana čestitka. Tak filter ustvarite tako, da določite:

 • POGOJ FILTRA
  V spustnem meniju izberite pogoj Seznami > Prejemniki prijavljeni na > Čestitka za RD
 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI
  V spustnem meniju izberite Seznami > Odstrani prejemnike iz > Čestitka za RD

 • SHRANITE FILTER
  • Kliknite na Shrani filter v funkcijskem meniju zgoraj desno.

  • Izberite možnost »Vsak dan izvajaj samodejno ob« in določite uro (na primer ob 18:00).
  • Ponovno kliknite na Shrani filter.

Podrobnejša navodila za shranjevanja filtra si lahko preberete tukaj.

 

PRIMER 7

Vse prejemnike v adremi želite dodati na seznam.

Najprej ustvarite nov seznam, na katerega boste dodali te prejemnike. Poimenujte ga na primer Vsi prejemniki. Nato ustvarite pogoje filtra in dejanje nad prejemniki:

  • POGOJI FILTRA
   Pogojev filtra ne določite.

 

 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI
  V spustnem meniju izberite Seznami > Prijavi prejemnike na > Vsi prejemniki

 • Ko ste nastavili vse parametre filtriranja, kliknite na Obdelaj, v funkcijskem meniju zgoraj desno.

 

PRIMER 8

Izberite vse prejemnike, ki imajo za neko polje po meri vpisano vrednost.

S tem filtrom boste izbrali vse prejemnike, ki imajo za polje po meri Kraj vpisan podatek, torej to polje po meri ni prazno. Z matematičnim znakom != torej določite, da Polje Kraj ne sme biti prazno:

 • POGOJI FILTRA
  V spustnem meniju izberite pogoj Prejemnikovi atributi > Kraj > != > [polje pustite prazno]
 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI
  V spustnem meniju izberite Seznami > Prijavi prejemnike na > Izberite seznam

 • Ko ste nastavili vse parametre filtriranja, kliknite na Obdelaj, v funkcijskem meniju zgoraj desno.

 

PRIMER 9

Odstranite prejemnike, ki so dodani na seznam 1 in na seznam 2, iz seznama 1.

S tem filtrom boste odstranili iz prvega seznama prejemnike, ki so prijavljeni tudi na drugi seznam. Konkreten primer, kje bi lahko uporabili takšno filtriranje:

Na seznam Tečaj angleščine 2018 ste poslali vabilo s prijavnico. Nekaj od teh prejemnikov se je na tečaj prijavilo in te prejemnike ste dodali na seznam Prijavljeni na tečaj angleščine 2018. Prijavljene prejemnike želite iz seznama Tečaj angleščine 2018 odstraniti, saj boste na ta seznam ponovno poslali vabilo s prijavnico. Kako ustvarite tak filter:

 • POGOJI FILTRA 1
  V spustnem meniju izberite pogoj Seznami > Prejemniki prijavljeni na > Tečaj angleščine 2018

 • POGOJI FILTRA 2
  V spustnem meniju izberite pogoj Seznami > Prejemniki prijavljeni na > Prijavljeni na tečaj angleščine 2018

 • DEJANJE NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI
  V spustnem meniju izberite Seznami > Odjavi prejemnike iz > Tečaj angleščine 2018
 • Ko ste nastavili vse parametre filtriranja, kliknite na Obdelaj, v funkcijskem meniju zgoraj desno.