Nov prejemnik

Nove prejemnike lahko dodajate v aplikacijo na več načinov:

 1. vpišete posameznega prejemnika v seznam prejemnikov,
 2. uvozite preko datoteke ali tekstovnega polja,
 3. uvozite iz MailChimpa,
 4. preko prijavnih obrazcev,
 5. preko pojavnih oken,
 6. preko uporabniškega API-ja,
 7. preko sistemskega API-ja.

 

Vpis posameznega prejemnika na seznam prejemnikov

1. Pojdite na Prejemniki > Vsi prejemniki.

2. V funkcijskem meniju zgoraj desno kliknite na Ustvari novo:

 1. Vpišite osnovne informacije o prejemniku:
  • Ime in Priimek
  • Email naslov
 2. Če imate o prejemniku dodatne podatke, kot na primer spol, kraj bivanja, starost, itd., jih vpišite v Polja po meri. Kako ustvariti Prejemnikova polja po meri si lahko preberete tukaj.
 3. Določite še, na katere sezname želite prejemnika prijaviti. Na dnu prejemnikovega profila v zavihku Prijava na sezname kliknite na gumb Prijavljen pri želenem seznamu. Lahko označite tudi več seznamov ali nobenega.

3. Za potrditev novega prejemnika v funkcijskem meniju zgoraj desno izberite Shrani in Zapri.

 

Uvoz prejemnikov preko datoteke ali tekstovnega polja

Vašo adremo (seznam) email naslovov lahko uvozite kot Excel ali CSV datoteko ali pa jo kopirate in prilepite kot tekst.

En prejemnik je lahko v aplikaciji zapisan le enkrat, tako da se prejemniki ne morejo podvajati. Tudi če boste pri naslednjem uvozu prejemnika zopet uvozili, se ta ne bo podvojil, lahko pa se njegovi podatki prepišejo. Napačni in podvojeni prejemniki bodo avtomatsko izločeni.

Uvoz je sestavljen iz dveh korakov:

v prvem koraku izbirate datoteko s prejemniki in prijavo na sezname, v drugem koraku pa povezujete podatke v datoteki s polji po meri v sistemu in dokončno uvozite prejemnike:

PRVI KORAK:

1. Pojdite na glavni meni > Prejemniki > Uvoz.

2. Izberite način uvoza podatkov (Datoteka ali Kopiraj/prilepi):

UVOZ IZ DATOTEKE
Kliknite na gumb Izberite datoteko in izberite datoteko s seznamom prejemnikov iz vašega računalnika:

 • Datoteka mora biti shranjena v Excel formatu (XLS, XLSX) ali v CSV formatu
 • V kolikor ima datoteka več delovnih zvezkov (sheets), se bo avtomatsko uvozil le prvi
 • Maksimalna velikost datoteke je 25MB
 • Vsak prejemnik mora biti v svoji vrstici in vsako polje po meri (email, ime, spol) v svojem stolpcu
 • Prazna vrstica v datoteki (med prejemniki) pomeni napačen email naslov in jo bo sistem avtomatsko zavrnil
 • Prazen stolpec v datoteki pomeni prazno polje po meri, zato ga morate v drugem koraku uvoza nastaviti na »Ignoriraj«
 • Napačen email naslov bo avtomatsko zavrnjen in ne bo vnesen v sistem. Vse takšne email naslove lahko po končanem uvozu tudi izvozite s klikom na gumb »Izvozi napačne naslove«, jih popravite ter ponovno uvozite.

KOPIRAJ / PRILEPI
V tekstovno polje vpišite (prilepite) podatke vaših prejemnikov:

 • V prvo vrstico imena atributov, na primer name,email (ločeno z vejico, brez presledkov)
 • V vsako naslednjo vrstico vrednosti atributov novega prejemnika, na primer John,john@example.com (prav tako ločene z vejico in brez presledkov)

3. Izberite seznam
Ko ste izbrali datoteko oziroma vnesli prejemnike v tekstovno polje, določite, na katere sezname jih boste prijavili. Na desni strani (oziroma spodaj, odvisno od širine ekrana) izberite:

 • PRIJAVO NA NOV SEZNAM
  Če seznama še niste ustvarili, lahko to storite tukaj. V polje vnesite ime seznama. Nov seznam se bo generiral, ko boste nadaljevali na naslednjem koraku uvoza.
 • PRIJAVO NA OBSTOJEČE SEZNAME
  Če želite prejemnike prijaviti na že obstoječi seznam, kliknite na gumb Prijava poleg želenega seznama. Če želite prejemnike uvoziti kot odjavljene kliknite na Odjava poleg želenega seznama.
  Če imate na katerega od že ustvarjenih seznamov vezan tudi autoresponder, lahko izberete, da se ob uvozu sproži tudi autoresponder, s klikom na gumb Da + Autoresponder.

4. V funkcijskem meniju zgoraj desno kliknite na Uvozi, da nadaljujete na drugem koraku uvoza.

 

DRUGI KORAK:

1. Povežite podatke, ki jih uvažate, s polji v sistemu:

V tem koraku morate določiti, katere podatke uvažate. Za vsak stolpec torej nastavite, za kateri podatek gre, tako da nad vsakim stolpcem iz spustnega menija izberete primerno polje po meri oziroma ustvarite novo polje po meri.

Novo polje po meri lahko neposredno ustvarite tako, da iz spustnega menija na vrhu stolpca izberete Ustvari nov atribut. V okence spodaj vpišite ime polja, ki predstavlja podatek v stolpcu.

* Pri uvozu kompleksnejših tipov polj, kot je na primer datum rojstva, morate polje ustvariti že pred uvozom (navodila, kako ustvariti polje po meri). V tem primeru morate paziti, da je podatek v datoteki zapisan v skladu s formatom polja po meri v sistemu.

Stolpce s podatki, ki za uvoz niso relevantni, ali prazne stolpce, nastavite na ignoriraj. Bodite pozorni, da vse prazne stolpce nastavite na ignoriraj, saj bo v nasprotnem primeru uvoz napačen (preverite skrajno desno, če ste obkljukali vse). Več stolpcev lahko na enkrat nastavite na Ignoriraj tudi s klikom na gumb »NASTAVI NENASTAVLJENE STOLPCE NA “IGNORIRAJ”«.

Prikazanih je le prvih 10 vrstic iz vaše datoteke.

2. Določite parametre uvoza:

 • Kodna tabela datoteke
  Nastavite, v kateri kodni tabeli je vaša datoteka. Če uvažate XLS oziroma XLSX datoteko, je to UTF-8.
 • Avtomatska določitev prejemnikovega imena (polje name)
  Označite DA, če želite, da se avtomatsko generirajo imena prejemnikov iz email naslovov. Ime je beseda (brez številk) do znaka @. Če je beseda ločena z ločilom pika (.), pomišljaj (-) ali podčrtaj (_), se to zapiše kot Ime Priimek. Števila do znaka @ se pri kreiranju imena avtomatsko odstranijo.
 • Uvozi prejemnike kot blokirane
  Označite DA, če želite uvoziti prejemnike kot ONEMOGOČENE, torej da prejemnikovi email naslovi ne obstajajo (kot, da se je zgodil trdi odboj). Te nastavitve se naknadno ne da spreminjati.
 • Prepiši info obstoječega prejemnika
  Označite DA, če želite z uvozom prepisati vrednosti prejemnikovih polj po meri pri obstoječih prejemnikih. To pomeni, da se bodo obstoječe vrednosti zamenjale z novimi, torej tistimi, ki jih uvažate. S to nastavitvijo lahko tudi ustvarite nova polja po meri in dodate nove vrednosti obstoječim prejemnikom.
  Če nastavite na NE, se nobeno polje po meri pri obstoječih prejemnikih ne bo spremenilo, prav tako se ne bo zapisala nova vrednost v novo ustvarjena polja po meri.

3. Za potrditev uvoza prejemnikov kliknite na gumb UVOZI v funkcijskem meniju zgoraj desno.

4. Statistika uvoza in izvoz napačnih prejemnikov:
Ob uspešnem uvozu se vam izpiše statistika uvoza:

 • Število prejemnikov v datoteki
 • Število uvoženih prejemnikov
 • Število napačnih email naslovov
 • Število že obstoječih prejemnikov
 • Število prejemnikov, ki je bilo dodanih na določen seznam 

Napačne email naslove lahko tudi izvozite s klikom na gumb IZVOZI NAPAČNE NASLOVE. Na računalnik se vam bo prenesla Excel-ova datoteka z napačnimi email naslovi, ki jih lahko popravite in ponovno uvozite.
Prazna vrstica v izvorni datoteki se smatra kot napačen email naslov, zato bo tako tudi izvožena.

 

Uvoz iz MailChimpa

Prejemnike (in ostale podatke) lahko uvozite tudi neposredno iz MailChimp uporabniškega računa. Uvoz je sestavljen iz treh korakov:

PRVI KORAK:

Najprej povežite SqualoMail aplikacijo z vašim MailChimp uporabniškim računom:

1. Pojdite na Glavni meni > Prejemniki > Uvoz.

2. Izberite način uvoza podatkov MailChimp.

3. V polje API ključ vpišite API ključ, ki ga pridobite v vašem MailChimp uporabniškem računu po teh navodilih:

 1. Vpišite se v vaš MailChimp uporabniški račun.
 2. Zgoraj desno kliknite na vaše uporabniško ime in v spustnem meniju izberite Profile.
 3. Na strani, ki se vam odpre, izberite Extras in nato API keys.

 4. V področju Your API keys se nahaja vaš API key.
 5. Kliknite na številko API ključa in jo kopirajte (Ctrl + c).

4. Številko nato prilepite v polje za API ključ v SqualoMail aplikaciji.

5. Kliknite na Potrdi.

 

DRUGI KORAK:

Določite, katere podatke želite izvoziti iz vašega MailChimp uporabniškega računa in jih uvoziti v SqualoMail aplikacijo. Po izvozu bodo podatki še vedno zabeleženi v vaši MailChimp aplikaciji.

Izvozite lahko sledeče podatke:

1. Prejemniki in seznami
Podatki iz MailChimpa se prenesejo po tem principu:

 • Contacts> Prejemniki
 • Lists> Seznami
 • Groups> Seznami
 • Segments> Seznami
 • List fields> Prejemnikovi atributi po meri

2. Kampanje in predloge
Podatki iz MailChimpa se prenesejo po tem principu:

 • Campaigns> Newsletterji
 • Templates> Newsletterji

3. Statistika kampanj
Podatki iz MailChimpa se prenesejo po tem principu:

 • Reports> Statistika

Ko ste izbrali podatke, ki jih želite uvoziti, kliknite na gumb UVOZI, da se bodo podatki prenesli.

Uvoz lahko traja tudi nekaj minut. Med uvozom lahko stran tudi zapustite in uvoz bo še vedno potekal.

 

TRETJI KORAK: Statistika uvoza

Po uspešnem uvozu podatkov se izpiše Statistika uvoženih podatkov, kjer je vidno število:

 • Uvoženih prejemnikov – to je število novih prejemnikov
 • Posodobljenih prejemnikov – število prejemnikov, ki so bili že zapisani v SqualoMail aplikaciji in so se z uvozom le posodobili podatki (npr. prijava na sezname, vrednosti polj po meri)
 • Uvoženih seznamov – koliko seznamov se je ustvarilo iz MailChimpovih List, Group in Segmentov
 • Uvoženih kampanj – število uvoženih Regular, Plain text in A/B test sporočil
 • Uvoženih predlog – število uvoženih Template-ov

 

Dodajanje prejemnikov preko prijavnih obrazcev

Prejemnike lahko dodajate v aplikacijo tudi preko prijavnih obrazcev, ki jih postavite na vašo spletno stran.

Prejemniki tako sami izpolnijo obrazec in se s prijavo dodajo na seznam, ki ste ga povezali s tem obrazcem.

Prejemnikom lahko na obrazcu ponudite tudi možnost, da sami izberejo, na katere sezname se želijo prijaviti, ter jih tako segmentirate že takoj ob prijavi.

Tukaj si lahko preberete navodila, kako ustvarite prijavni obrazec in navodila, kako na prijavni obrazec dodate možnost prijave na več seznamov.

 

Dodajanje prejemnikov preko pojavnih oken

Prejemnike lahko dodajate v aplikacijo tudi preko pojavnih oken, ki se prikazujejo na vaši spletni strani.

Prejemniki tako sami izpolnijo pojavno okno in se s prijavo dodajo na seznam, ki ste ga povezali s tem oknom.

Prejemnikom lahko na oknu ponudite tudi možnost, da sami izberejo, na katere sezname se želijo prijaviti, ter jih tako segmentirate že takoj ob prijavi.

Tukaj si lahko preberete navodila, kako ustvarite pojavno okno in navodila, kako dodate na pojavno okno možnost prijave na več seznamov.

 

Dodajanje prejemnikov preko uporabniškega API-ja


Iz vaše spletne strani ali aplikacije lahko podatke o novih prejemnikih pošiljate neposredno v SqualoMail aplikacijo preko uporabniškega API-ja. S pomočjo preprostih HTTP GET zahtevkov se bodo novi prejemniki tako dodali v naprej določene sezname.

Navodila, kako preko uporabniškega API-ja dodajate nove prejemnike si preberite tukaj.

 

Dodajanje prejemnikov preko sistemskega API-ja

Preko sistemskega API-ja lahko vzpostavite dvosmerno komunikacijo, torej iz vaše aplikacije zapisujete prejemnike v SqualoMail aplikacijo in obratno. To velja tudi za vse ostale podatke.

Navodila, kako preko sistemskega API-ja dodajate nove prejemnike si preberite tukaj.