Kaj so seznami

Seznami so liste s prejemniki, na katere pošiljate newsletterje. Seznami in baza prejemnikov so neodvisni med sabo, kar pomeni, da če neki seznam izbrišete, prejemniki še vedno ostanejo v bazi.

Na sezname lahko dodajate prejemnike neposredno pri uvozu, preko prijavnih obrazcev, pojavnih oken, s filtri nad prejemniki ali preko uporabniškega in sistemskega API-ja.