Kaj so prejemniki

Prejemniki so vaša adrema oziroma baza email naslovov, na katere pošiljate sporočila. En prejemnik je en email naslov.

Do prejemnikov dostopate na glavnem meniju pod Prejemniki > Vsi prejemniki.

En email naslov je v lahko aplikaciji zapisan le enkrat, kar pomeni, da se email naslovi ne morejo podvajati – duplikati so pri uvozu avtomatsko odstranjeni. Prav tako ima prejemnik unikatno ID številko (subid).

Prejemnik je lahko prijavljen na enega ali več seznamov, ali pa ni prijavljen na noben seznam. V primeru, da je prejemnik prijavljen na več seznamov in pošljete vaše sporočilo na vse takšne sezname, bo prejel le eno sporočilo.

Če izbrišete prejemnika, bo izbrisan tudi iz vseh seznamov, na katere je prijavljen ali odjavljen.

Če izbrišete seznam, na katerega je prejemnik prijavljen, bo prejemnik še vedno ostal v vaši adremi.

Prejemnike lahko dodajate v aplikacijo na več načinov: vpišete ročno v seznam prejemnikov, uvozite preko datoteke ali tekstovnega polja, kopirate neposredno iz MailChimpa, jih dodajate preko uporabniškega ali sistemskega API-ja ali pa se sami dodajajo preko prijavnih obrazcev ali pojavnih oken, ki jih povežete z vašo spletno stranjo.