Kaj so avtomatizacije

Avtomatizacije so vrsta samodejnih sporočil, ki se aktivirajo z dejanjem ali neukrepanjem prejemnika. Takšna sporočila so uporabna predvsem zato, ker vam omogočajo avtomatizacijo komunikacije s prejemniki, kot so pozdravna sporočila, obnovitev opuščenih košaric, zahvala za nakup, pošiljanje e-knjige, itd.

Z avtomatizacijami torej nastavite samodejno pošiljanje sporočil na podlagi določenih dejanj, imenovanih sprožilci.

Primer:
Prejemniku želite poslati pozdravno sporočilo, po tem, ko se je naročil na vaše novice. Celoten postopek je tak:

  1. Ustvarite seznam »Novice«.
  2. Ustvarite prijavni obrazec »Naročnina na novice«, ki ga dodate na vašo spletno stran in je vezan na seznam »Novice«.
  3. Ustvarite avtomatizacijo, ki se aktivira z registracijo prejemnika na seznam.
  4. Dodajte zakasnitev, s katero boste pozdravno sporočilo poslali 10 minut, po tem, ko se bo prejemnik prijavil na seznam.