Izgled predloge

Ko ste si vizualizirali vaš newsletter oz. ste naredili osnutek, se za hitrejše in lažje oblikovanje najprej lotite celotnega izgleda newsletterja.

V urejevalniku, pod zavihkom Izgled so na voljo nastavitve za celoten izgled vaše predloge:

 • Splošno– splošne nastavitve jedra predloge
 • Naslovi – vrsta, velikost in barva naslovov v predlogi
 • Glava – nastavitve glave predloge
 • Noga – nastavitve noge predloge
 • Gumb – nastavitve gumba predloge
 • Info vrstica – nastavitve info vrstice predloge
 • Prilagodljivost – nastavitve za prikaz na mobilnih napravah
   

 

Splošno

Pod zavihkom Splošno nastavite splošne nastavitve za izgled predloge:

 • Širina e-pošte – standardna/priporočena širina je 600px.
 • Notranji odmiki strukture
 • Barva ozadja celotne predloge
 • Barva ozadja vsebine
 • Stil pisave in velikost pisave
 • Barva pisave
 • Barva povezav
 • Razmik med vrsticami

 • Podčrtanost povezav
 • Prilagoditev za Gmail App
 • Slika za ozadje

 

Naslovi

Pod zavihkom Naslovi imate na voljo nastavitve za 3 glavne velikosti Naslovov:

 • Stil pisave (za vse naslove)
 • Header H1 – velikost pisave, krepko, ležeče, barva pisave
 • Header H2 – velikost pisave, krepko, ležeče, barva pisave
 • Header H3 – velikost pisave, krepko, ležeče, barva pisave

 

Glava

Pod zavihkom Glava nastavite izgled polne vrstice za glavo predloge:

 • Velikost teksta
 • Barva ozadja celotne vrstice
 • Barva ozadja vsebine (strukture-stolpcev)
 • Barva pisave
 • Barva povezav
 • Slika za ozadje

 

Footer – Noga

Pod zavihkom Noga nastavite izgled polne vrstice za nogo predloge:

 • Velikost teksta
 • Barva ozadja celotne vrstice
 • Barva ozadja vsebine (strukture-stolpcev)
 • Barva pisave
 • Barva povezav
 • Slika za ozadje

Gumb

Pod zavihkom Button (gumb) nastavite izgled gumba:

 • Barva gumba
 • Barva pisave
 • Slog besedila – stil, velikost, krepko, ležeče
 • Zaobljenost obrobe
 •  Obroba gumba – širina obrobe, stil obrobe, barva obrobe
  • Nastavite lahko obrobo za levo, desno, zgornjo, spodnjo stranico, ali vse hkrati.

 • Notranji odmik

 

Info vrstica


Pod zavihkom Info vrstica nastavite izgled polne vrstice za Info vrstico predloge:

 • Velikost teksta
 • Barva pisave
 • Barva povezav

 

Prilagodljivost

Pod zavihkom Prilagodljivost so na voljo nastavitve za prikaz na mobilnih napravah. Tako lahko določite:

 • Velikost besedila Glave
 • Velikost pisave vsebine
 • Velikost besedila Noge
 • Velikost besedila Info vrstice
 • Velikost besedila postavk v elementu Meni
 • Velikosti pisav posameznih naslovov in razporeditev na mobilnih napravah
 • Velikost besedila Gumba
 • Polna širina gumba na mobilnih napravah in odmik gumba od elementov