Hierarhija elementov

Urejevalnik deluje po principu »gnezdenja elementov«, kar pomeni, da elemente v predlogo dodajate hierarhično – najprej dodate Polno vrstico, v njo dodate postavitvene elemente Strukture, s katerimi zasnujete ogrodje predloge in nato vsebinske Elemente (tekst, slika, gumb, idr.).

Znotraj posamezne Strukture je že privzeto nastavljen Zaboj, ki zajema vse elemente dodane v posamezno Strukturo.

Vrstica, kjer se premikate po hierarhiji elementov, se nahaja na vrhu urejevalnika elementa.

S klikom na puščico gor se premikate po hierarhiji navzgor. Element > Zaboj > Struktura > Polna vrstica. Po hierarhiji elementov se lahko premikate tudi s klikom na posamezni element v predlogi.

Na voljo sta tudi gumba za Razveljavitev (undo) in Ponovitev (redo), oziroma korak nazaj in korak naprej, ki se nahaja na vrhu strani, nad delovnim področjem.

S klikom na posamezen element lahko upravljate z elementom.

S klikom na znak s tremi pikicami   se odprejo možnosti za premikanje elementa po predlogi (Premakni), kopiranje elementa (Kopiraj), ali pa jih izbris elementa s klikom na ikono koša za smeti (Izbriši).