Funkcijski meni

V funkcijskem meniju, ki se nahaja pod glavnim menijem, so na voljo funkcije (ukazi), s katerimi upravljate področja iz stranskega menija. Ti ukazi so Uvozi, Ustvari novo, Izbriši itd…

Tukaj lahko tudi vedno dostopate do navodil za področje, ki ga urejate, in sicer tako, da kliknete na znak »vprašaj«.