Filtri nad prejemniki

S pomočjo filtrov nad prejemniki lahko vašo adremo email naslovov natančno segmentirate. Določite pogoj filtra, torej neko lastnost prejemnikov, po kateri jih želite razvrstiti in izvedete dejanje nad njimi – dodajte jih na primer na nov seznam. Filter se bo izvedel s klikom na gumb Obdelaj. Preden izvedete filter, lahko pogledate tudi prvih 20 filtriranih prejemnikov s klikom na gumb Poglej prejemnike.

Poleg filtriranja prejemnikov glede na njihove podatke (polja po meri) ali statistične podatke, za potrebe segmentiranega pošiljanja, lahko nad njimi izvajate tudi druga dejanja, kot na primer potrditev naročanja na novice, izbris, odjava iz seznamov, spreminjanje podatkov itd.

Do filtrov nad prejemniki lahko dostopate na Prejemniki > Filtri nad prejemniki.

Tukaj si lahko ogledate pogoste primere uporabe filtrov in navodila, kako ustvariti takšne filtre.

POGOJI FILTRA

S pogoji filtra izberete prejemnike glede na neko lastnost. Na voljo so vam naslednji sklopi:

1. Seznami
Tukaj so vam na voljo prejemniki, glede na sezname:

 • Prejemniki prijavljeni na
  Izbrani bodo vsi prejemniki, ki so naročeni na izbrani seznam. Spodaj lahko še dodatno omejite, kdaj so se prejemniki na seznam prijavili.
 • Prejemniki čakajo potrditev na
  Enako kot v prejšnji točki, s tem da bodo tokrat izbrani prejemniki, katerih prijava na seznam še ni potrjena. Ta opcija je za vas aktualna samo, če uporabljate dvojno potrjevanje prijave.
 • Prejemniki odjavljeni iz
  Enako kot prva točka, s tem da bodo izbrani vsi prejemniki, ki so se iz izbranega seznama odjavili.
 • Prejemniki brez prijave na
  Enako kot prva točka, s tem da bodo izbrani vsi prejemniki, ki niso prijavljeni na izbrani seznam.

2. Prejemnikova polja po meri
Izbirate lahko med vsemi prejemnikovimi atributi. Tukaj so vam na voljo tudi polja po meri (na dnu spustnega menija), med privzetimi pa bomo navedli samo nekaj najbolj uporabnih:

 • Subid
  Edinstvena zaporedna številka prejemnika. To je uporabno, če želite na primer izbrati prvih 1000 prejemnikov (subid <= 1000).
 • Email
  Email naslov prejemnika (email = info@podjetje.si).
 • Created
  Datum, ko je bil prejemnik dodan v vašo adremo, torej ko je bil ustvarjen.
 • Accept
  Ali prejemnik sprejema sporočila (možne vrednosti so 0 = ne sprejema sporočil, 1 = sprejema sporočila).
 • Enabled
  Ali je prejemnik omogočen, torej če email naslov obstaja in se ni zgodil odboj (možne vrednosti so 0 = onemogočen, 1 = omogočen).

3. Geolokacija
Izbirate lahko med različnimi geolokacijskimi podatki prejemnikov. Ti podatki se zbirajo takrat, ko prejemnik odpre sporočilo ali klikne na povezavo v njem.

4. Naključno izberi X prejemnikov
Ta opcija izbere nekaj naključnih prejemnikov iz vaše adreme. Koliko je to, vpišite v vnosno polje.

5. Statistika klikov
Ta opcija vam omogoča, da izberete prejemnike, ki so v nekem newsletterju kliknili na vsaj eno, ali pa na točno določeno povezavo. Najprej v spustnem polju izberite poslani newsletter in nato izberite povezavo. Povezava bo na izbiro le v primeru, da se je že zgodil klik nanjo.

6. Statistika
Ta opcija vam omogoča, da izbirate prejemnike glede na statistiko poslanih sporočil:

 • Prejemniki, ki so odprli
  S tem izberete vse prejemnike, ki so odprli nek newsletter. Za kateri newsletter gre si izberete v spustnem polju poleg.
 • Prejemniki, ki niso odprli
  S tem izberete vse prejemnike, ki nekega newsletterja niso odprli. Za kateri newsletter gre si izberete spustnem polju poleg.
 • Prejemniki, katerim je spodletelo pošiljanje
  S tem izberete vse prejemnike, katerim pošiljanje nekega newsletterja je spodletelo. Za kateri newsletter gre si izberete spustnem polju poleg.
 • Prejemniki, katerim odbil se je
  S tem izberete vse prejemnike, pri katerih je prišlo do odboja. Za kateri newsletter gre si izberete spustnem polju poleg.
 • Prejemniki, katerim je bil poslan
  S tem izberete vse prejemnike, katerim ste poslali nek newsletter. Za kateri newsletter gre si izberete spustnem polju poleg.
 • Prejemniki, katerim ni bil poslan
  S tem izberete vse prejemnike, katerim niste poslali nekega newsletterja. Za kateri newsletter gre si izberete v spustnem polju poleg.

Kot določite pogoj, se vam na desni strani in spodaj prikaže število prejemnikov, ki ustreza temu pogoju.

S klikom na gumb DODAJ ŠE EN POGOJ lahko dodate dodatne pogoje. Operator med pogoji je IN. To pomeni, da bodo na koncu izbrani prejemniki, ki hkrati ustrezajo vsem pogojemtorej pogoju 1 IN pogoju 2.

Primer:
Pogoj 1: Seznami > Prejemniki prijavljeni na > Ime seznama (Pogoju ustreza 1633 prejemnikov)
Pogoj 2: Prejemnikova polja po meri > accept = 1 (Pogoju ustreza 3589 prejemnikov)

Končno število prejemnikov, ki ustrezajo obema pogojema je 1577 prejemnikov (torej tisti, ki so prijavljeni na seznam in imajo vrednost accept=1).Za pregled izbranih prejemnikov kliknite na gumb POGLEJ PREJEMNIKE v funkcijskem meniju zgoraj desno.

 

DEJANJA NAD IZBRANIMI PREJEMNIKI

Ko ste s pogoji izbrali prejemnike pa nad njimi izvedete dejanja. Na voljo so vam sledeča dejanja:

1. Seznami
V tem sklopu so vam na voljo dejanja v kontekstu seznamov:

 • Prijavi prejemnike na
  Izbrati morate še seznam, na katerega želite prejemnike prijaviti.
 • Odjavi prejemnike iz
  Izbrati morate še seznam, iz katerega želite prejemnike odjaviti. Odjavo uporabljajte takrat, ko želite ohraniti informacijo, na kateri seznam je bil prejemnik prijavljen. Prejemnik bo kljub odjavi od seznama še vedno v vaši adremi.
 • Odstrani prejemnike iz
  Izbrati morate še seznam, iz katerega želite odstraniti izbrane prejemnike. V tem primeru pri prejemniku ne bo več zabeleženo, da je bil na ta seznam že prijavljen. Prejemnik bo kljub odstranitvi iz seznama še vedno v vaši adremi.

2. Prejemnik
V tem sklopu so vam na voljo dejanja v kontekstu vsakega prejemnika posebej.

 • Potrdi prijavo
  Ta opcija je uporabna, če uporabljate dvojno potrditev prijave (double opt-in) in pomeni, da s tem potrdite prejemnike, ki tega še niso storili.
 • Prekliči potrditev prijave
  Ta opcija je uporabna, če uporabljate dvojno potrditev prijave (double opt-in) in pomeni, da s tem prekličete potrditev prijave. Primer uporabe je, da bi želeli še enkrat poslati potrditev.
 • Onemogoči prejemnike
  Nastavi prejemnike kot onemogočene (enabled = 0). To pomeni, da prejemniki ne bodo nikoli več prejemali vaših sporočil. Opcijo uporabljajte pazljivo, saj ni reverzibilna (onemogočeni prejemniki ne morejo postati zopet omogočeni).
 • Zbriši prejemnike
  Z izbiro te opcije boste prejemnike nepreklicno izbrisali iz adreme (baze).

3. Prejemnikova polja po meri
S to opcijo lahko nastavljate vrednosti atributov prejemnikov. To vključuje tudi nastavljanje vrednosti polj po meri.

4. Odstrani sporočila iz čakalne vrste
Z izbiro te opcije lahko iz čakalne vrste odstranite newsletterje, follow-up sporočila, sporočila dobrodošlice ali sporočila odjave.

S klikom na gumb DODAJ ŠE ENO DEJANJE lahko dodajate dodatna dejanja. Operator med dejanji je IN.

Primer:
Dejanje 1: Seznami > Prijavi prejemnike na > Ime seznama
Dejanje 2: Prejemnikovi atributi > prejemanje_ponudb = DA

Tako ste prejemnike dodali na nek seznam in jim vrednost prejemanje_ponudb spremenili na DA.

 

 

Po tem, ko ste določili pogoje in dejanja, za izvedbo filtra kliknite na gumb OBDELAJ v funkcijskem meniju zgoraj desno.

 

AVTOMATSKO IZVAJANJE FILTRA

Filter lahko tudi shranite za kasnejšo uporabo ali pa ga nastavite tako, da se samodejno izvaja vsako minuto oziroma ob nekem določenem času.

To možnost uredite tako:

1. Ko ste določili pogoje in dejanja, kliknite na gumb SHRANI FILTER v funkcijskem meniju zgoraj desno.

2. Na levi strani uredite osnovne nastavitve filtra:

 • Določite naslov (ime) filtra
 • V komentarju opišete kaj izvedete s tem filtrom
 • Nastavite, ali je filter objavljen (aktiven) ali ne.

3. Nato na desni strani nastavite kdaj se filter izvede. Izbirate lahko med:

 • Samodejnim izvajanjem na nek točno določen dan v mesecu
  Filter se bo izvedel na izbrani dan v mesecu, vsak mesec, ob 00:00 uri.
 • Samodejnim izvajanjem vsak dan ob določenem času
  Filter se bo izvedel vsak dan ob točno določeni uri.
 • Samodejnim izvajanjem vsako minuto
 • Naj se izvede takrat, ko dodate novega prejemnika v vašo adremo
 • Naj se izvede takrat, ko nekega prejemnika spremenite.

4. Ponovno kliknite na Shrani filter v funkcijskem meniju zgoraj desno.

S samodejnim izvajanjem filtrov lahko nad prejemniki avtomatično izvajate akcije – jih dodate na primer na nek seznam, na katerega je vezan autoresponder, jih odstranite iz seznama, jim dodate neko vrednost, itd.