Varnost podatkov

Zavedamo se, da mora biti varnost vaših podatkov ključna lastnost našega sistema. Za vsako našo stranko tako velja Zaveza o varovanju zaupnih informacij. Seveda pa za varnost skrbimo skladno z varnostnimi standardi in predpisi.

Vsa programska in strojna oprema je v naši lasti, tako da do vaših podatkov nima dostopa nobena tretja oseba (podizvajalci, ipd.). Prav tako so vsi naši strežniki locirani v Sloveniji.