Upoštevanje zakonodaje

Evropska zakonodaja na področju email marketinga je jasna in prepoveduje pošiljanje e-pošte brez soglasja in neposredne privolitve uporabnika, prav tako podjetje ne sme prenašati ali prodajati svoje baze podatkov drugim. Zaradi stroge zakonodaje in visokih kazni je potrebna previdnost tudi pri izbiri ponudnika email marketing storitev.

SqualoMail aplikacija ponuja poleg cenovne ugodnosti tudi najvišji nivo varnosti in spoštovanja zakonodaje, za kar neprestano skrbi naša skupina strokovnjakov.