Statistika newsletterjev

Spremljajte rezultate vaših email marketing kampanj – kdo je prejel in odprl newsletter, kliknil na povezavo ali se odjavil. Zelo dober kazalnik rezultatov je tudi uspešnost vsebine, ki je zračunana kot razmerje med odprtimi sporočili in kliki na povezave. Avtomatsko se beleži tudi statistika odbojev in spodletelih sporočil.

S klikom na ikono grafa poleg rezultatov, lahko pregledujete rezultate tudi v grafičnem prikazu.

 

Za lažje načrtovanje vaše kampanje beležimo tudi statistiko brskalnikov in naprav, tako da lahko vaša sporočila kar najbolje prilagodite različnim velikostim zaslonov.

 

SqualoMail aplikacija vam omogoča vpogled v število klikov na povezave, ki ste jih vstavili v vaše newsletterje, ter dejanske osebe, ki stojijo za temi kliki. Kateri link je najbolj popularen in kateri prejemnik najbolj zvest?