Segmentacija prejemnikov s filtri

S filtri lahko na hiter način upravljate z vašimi prejemniki. Segmentirate jih lahko glede na odprte oziroma neodprte newsletterje, klike na določene povezave v newsletterjih, geolokacijo, spol, starost, sezname, ali glede na relevantne podatke, ki jih zbirate o vaših prejemnikih.

Nato nad prejemniki izvajate dejanja, kot na primer dodajanje na sezname, neposredno pošiljanje newsletterja, brisanje ali potrjevanje prijave.

Primer 1: tistim, ki niso odprli zadnjega newsletterja ponovno pošljete nov newsletter.

Primer 2: posebno ponudbo pošljite samo tistim, ki so starejši od 35 let in ki so kliknili na točno določen link znotraj nekega newsletterja.

Opcij je nešteto!