Pogoji poslovanja

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki upravljavca

Upravljavec spletne strani je tisti, ki upravlja z vsebino, osebnimi podatki in varstvom potrošnikov ter drugimi vprašanji, ki jih urejajo pravni pogoji in je lahko vsaka pravna oseba (podjetje, zavod, društvo, drugo). Upravljavec je lahko tudi druga pravna oseba, ki pogodbeno obdeluje osebne ali druge podatke oziroma opravlja druge dejavnosti za upravljavca.

Upravljavec te spletne strani in podatkov povezanih z njo je:
Naziv pravne osebe: SqualoMail d.o.o.
Naslov pravne osebe: Gabrije 33
Pošta in kraj: 6250 Ilirska Bistrica
ID za DDV: 67317502, davčni zavezanec: DA
Matična številka: 6524311000
Kontaktni elektronski naslov: info@squalomail.com

Spletno mesto

Pravni pogoji so namenjeni uporabnikom spletnega mesta: www.squalomail.com

Zakonodaja

Za presojo teh pravnih pogojev se uporablja slovenska zakonodaja. Pravni pogoji so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

Pravna načela

 1. Upravljavec spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo, obdelovanju osebnih podatkov in sklepanju pravnih poslov.
 2. Upravljavec ravna pri opravljanju storitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
 3. Upravljavec spoštuje načelo jasnosti in s temi pravnimi pogoji jasno in razumljivo obvešča uporabnike o namenih obdelave osebnih podatkov.
 4. Upravljavec spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo.

Krajevna veljavnost

Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa in za vse pravne posle, ne glede na sedež uporabnika.

OSEBNI PODATKI

Obdelava osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta, naročnikov storitev in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje. Pravni pogoji opredeljujejo način obdelave osebnih podatkov takih posameznikov, ki so sklenili pogodbo oziroma naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.

Pravni pogoji opredeljujejo tudi način obdelave osebnih podatkov, za katere ima upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev posameznika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:

 • pošiljanje e-novic
 • povpraševanje uporabnikov
 • neposredno trženje
 • spletne storitve
 • tržne raziskave in statistiko
 • registracijo uporabnika

Vrste osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:

 • ime in priimek
 • elektronski naslov

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja lahko upravljavec uporablja le naslednje osebne podatke:

 1. osebno ime
 2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 3. telefonsko številko, številko telefaksa
 4. naslov elektronske pošte

Na podlagi osebne privolitve lahko upravljavec obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev uporabnika, ki je izrecna in praviloma pisna.

Pravica do izvzetja

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega
trženja in to stori z obvestilom preko elektronske pošte ali na drug ponujen način.

Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam, razen če ima za to pisno soglasje uporabnika.

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Piškotki

Upravljavec zagotavlja uporabnikom obvestilo o uporabi piškotkov na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno mesto upravljavca. Upravljavec v obvestilu zagotavlja ažurne podatke o piškotkih, zlasti:

 1. vrste in poimenovanja piškotkov,
 2. namen njihove uporabe in
 3. čas trajanja posameznega piškotka.

Upravljavec zagotavlja obvestilo brez privolitve v kolikor uporablja te piškotke:

 1. piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
 2. piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Upravljavec zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika ustrezno obvešča o možnostih nastavitev piškotkov.

Upravljavec brez izrecne privolitve ne uporablja piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev.

Upravljavec zagotavlja možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

Upravljavec obvestilo zagotavlja na posebni povezavi na spletni strani.

AVTORSKE PRAVICE

Pravni dokument

Besedilo teh pravnih pogojev je v posesti upravljavca in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom brez pisnega soglasja, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Besedila na spletni strani

Vsebine in besedila na spletni strani upravljavca je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo upravljavca in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko
predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe spletnega mesta

Uporaba tega spletnega mesta pomeni:

 1. ogledovanje vsebin na spletni strani, lahko pomeni pa tudi:
 2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
 3. naročanje izdelkov ali storitev na spletni strani,
 4. registracija uporabnika,
 5. uporaba spletne aplikacije,
 6. možnost komentiranja uporabnikov,
 7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Pravila uporabe spletnega mesta

Uporabniki morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode. Prepovedano je:

 1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
 2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
 3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
 4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
 5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
 6. namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
 7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer), uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut, izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Odgovornost uporabnika

 1. Uporabnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pravnimi pogoji.
 2. Uporabnik je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali upravljavcu namerno ali iz malomarnosti.
 3. Uporabnik lahko obvesti upravljavca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja upravljavec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna. Ko mu lahko nastane škoda, pa je to dolžan nemudoma storiti.

Registracija uporabnika

 1. Uporabnik je dolžan ob in po registraciji posredovati točne in resnične podatke. Prepovedana je kakršnakoli zloraba tujih osebnih podatkov.
 2. Uporabnik je dolžan prejeto uporabniško ime in geslo skrbno hraniti in ga ne posredovati tretjim osebam.
 3. Uporabnik je seznanjen, da lahko upravljavec v primeru uporabe neresničnih podatkov ali zlorabe tujih osebnih podatkov, sproži ustrezne pravne postopke zoper takega uporabnika.
 4. Uporabniki se lahko registrirajo, če so na dan registracije stari vsaj 18 let.

Odgovornosti upravljavca

Upravljalec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere upravljavec nima vpliva. Upravljalec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin uporabnikom.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti in uporabnik ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:

 1. škode, ki jo utrpi uporabnik ob nepravilni uporabi spletnega mesta upravljavca ali ob neupoštevanju teh pravnih pogojev, slovničnih napak v besedilih,
 2. če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,
 3. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
 4. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih, upravljavec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

NAJEM STORITVE

Ponudba storitev

Storitve so podrobno predstavljene v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani upravljavca (v nadaljevanju: ponudnika). Ponudnik ima na spletni strani opredeljene obseg in lastnosti storitev, ceno storitev ter morebitne popuste in akcije.

Naročnik je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pravnimi pogoji in se ob naročilu z njimi strinja. Naročnik je seznanjen, da se s potrditvijo teh pravnih pogojev in registracijo v sistem šteje pogodba za sklenjeno.

Naročilo storitev

Pogoj za naročilo storitev je registracija v sistem ponudnika. Vse storitve ponudnika so od trenutka registracije v sistem, brezplačne za obdobje 15 dni. Po poteku 15 dnevnega brezplačnega obdobja, je naročena storitev dostopna naročniku po plačilu predračuna.

Ponudnik posreduje naročniku predračun pred potekom brezplačnega obdobja. V primeru, da naročnik predračuna ne plača v roku oziroma najkasneje do poteka brezplačnega obdobja, mu ponudnik onemogoči dostop do storitve. Če naročnik ne plača predračuna tudi po poteku 15 dni od datuma zapadlosti predračuna, ponudnik profil naročnika izbriše.

V primeru, da naročnik plača predračun po poteku brezplačnega obdobja, mu ponudnik naknadno omogoči dostop do storitve. Najem plačljive storitve začne teči z dnem plačila, neodvisno od tega, ali naročnik začne storitev uporabljati takoj ali kasneje. Ponudnik omogoča brezplačno testiranje storitve za obdobje 15 dni enkratno za posameznega naročnika.

V primeru, da ponudnik ugotovi zlorabe s strani naročnika z namenom, da storitve koristi večkratno znotraj brezplačnega obdobja s posredovanjem neresničnih podatkov, si ponudnik pridružuje pravico, da takemu naročniku obračuna najem storitve za celotno obdobje trajanja zlorabe in dodatne stroške, ki bi utegnili  ponudniku pri tem nastati.

Postopek naročila

 1. Naročnik izbere primeren paket najema storitve in s klikom potrdi izbor.
 2. Naročnik se nato registrira s svojim elektronskim naslovom in geslom, ki ga sam izbere.
 3. Ponudnik pošlje naročniku sporočilo na posredovani elektronski naslov. S klikom na povezavo in vnosom uporabniškega imena in gesla, naročnik dostopi do nadzorne plošče, kjer ima ustvarjen lastni profil.
 4. Naročnik ima od trenutka registracije 15 dni časa za preizkušanje storitve, skladno z omejitvami, ki so navedene na spletni strani (npr. največje število poslanih elektronskih sporočil).
 5. Po poteku 15 dnevnega brezplačnega obdobja, naročnik dostopa do storitve po predhodno plačanem predračunu.

Podaljševanje najema storitev

Ponudnik pošlje naročniku račun za podaljšanje najema storitve in sicer en mesec pred potekom plačanega obdobja najema storitve.

Račun se vedno pošlje v elektronski obliki.

V primeru, da naročnik račun plača, ponudnik storitev podaljša za naročeno obdobje najema. Novo obračunsko obdobje se šteje od dne poteka predhodnega obračunskega obdobja, neodvisno od dne plačila.

V primeru, da naročnik računa ne poravna do datuma zapadlosti, mu ponudnik onemogoči dostop do storitve. Če naročnik poravna račun v roku 15 dni od dne zapadlosti predračuna, mu ponudnik ponovno omogoči dostop do storitve. Novo obračunsko obdobje se šteje od dne poteka predhodnega obračunskega obdobja, neodvisno od dne plačila.

V primeru, da naročnik računa ne poravna do datuma zapadlosti, mu ponudnik onemogoči dostop do storitve. Če naročnik ne poravna računa tudi po poteku 15 dni od datuma zapadlosti predračuna, ponudnik profil naročnika izbriše, naročniku pa izda dobropis za vrednost izdanega računa.

Naročnik je seznanjen, da v primeru, ko bi naknadno želel ponovno naročiti storitev ponudnika ali poravna račun za podaljšanje storitve po poteku 15 dnevnega dodatnega roka po datumu zapadlosti predračuna, ni več upravičen do brezplačnega obdobja najema storitve v trajanju 30 dni. V takem primeru mu ponudnik lahko izda nov račun, po plačilu pa mu ustvari nov profil in omogoči dostop do nadzorne plošče.

Cene storitev

 1. Vse cene so izražene v € in objavljene pri posamezni storitvi. Vse cene so navedene brez DDV.
 2. Ponudnik cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi.
 3. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

Plačilo storitev

Ponudnik zagotavlja možnost plačila storitev z naštetimi načini plačila:

 1. Kreditna kartica: naročnik plača s kreditno kartico preko sistema Stripe.
 2. Predračun: naročnik prejme predračun na elektronski naslov, ki ga je posredoval ob prijavi. Ta možnost je na voljo pogojno in je stvar presoje ponudnika ali jo bo ponudil;

Najem storitev naročnik plača vnaprej, po poteku brezplačnega obdobja, na podlagi izdanega predračuna, v znesku, ki je naveden pri naročeni storitvi.

Rok trajanja najema storitve je odvisen od naročene storitve in je določen v ponudbi na spletni strani ponudnika ter potrjen s plačilom predračuna.

Uveljavljanje reklamacij

Ponudnik upošteva reklamacije storitve le v primeru, da je naročnik ravnal skladno z vsemi navodili ponudnika in je ugotovljeno, da je napaka storjena na strani ponudnika.
Ponudnik se zaveže vsako reklamacijo obravnavati takoj oziroma najkasneje v roku 8 delovnih dni od prejema pisne reklamacije.

Ponudnik odpravi napako po najboljših močeh in naročnika o tem obvesti. V primeru, da napaka, ki jo naročnik reklamira, ne izvira iz ponudnikovega ravnanja, reklamacijo zavrne.

V vsakem primeru se ponudnik vedno potrudi, da z naročnikom poiščeta čimhitrejši način, da se zagotovi nemoteno delovanje storitve in kolikor je mogoče, upošteva želje in potrebe naročnika.

Reklamacije naročnik posreduje pisno na elektronski naslov ali naslov ponudnika:
Naslov: SqualoMail d.o.o., Gabrije 33, 6250 Ilirska Bistrica
Elektronski naslov: info@squalomail.com

Prekinitev pogodbe

Pogodba med naročnikom in ponudnikom je sklenjena z dnem registracije. Ponudnik omogoča prekinitev pogodbe po poteku enega meseca (30 dni) od dne, ko je bil plačan predračun. Prekinitev pogodbe je možna pri najemu storitev za obdobje, daljše od enega meseca. V tem primeru ponudnik obračuna že opravljene plačljive storitve, razliko pa vrne naročniku na transakcijski račun.

Naročnik obvesti ponudnika o želeni prekinitvi pogodbe najkasneje 3 delove dni pred potekom mesečnega obdobja, s koncem katerega želi predčasno prekiniti pogodbo o najemu storitve. V primeru, da naročnik ponudnika ne obvesti pravočasno o želeni predčasni prekinitvi pogodbe, si ponudnik pridružuje pravico, da upošteva in poračuna še en mesečni najem in naročniku vrne razliko, zmanjšano za ta poračun.

Ponudnik lahko naročniku prekine pogodbo brez predhodnega obvestila v kolikor naročnik namerno ali nenamerno zlorabi ali poskuša zlorabiti naročnikov sistem. Kdaj gre za zlorabo, lahko naročnik presodi po lastni presoji, pri tem pa uporablja smernice definirane v dovoljeni uporabi in pa splošne smernice, ki veljajo v industriji.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli spremeniti ter začasno ali dokončno ukinie storitev (ali katerega koli od njenih delov) z ali brez obvestila.

Ponudnik ni odgovoren nikomur za popravke, spremembe cen in opustitev storitve.

Avtorske pravice in lastništvo vsebine ostaneta last Narčnika.

Ponudnik naročniku zagotavlja  storitev izvoza podatkov. Naročnik lahko zahteva skupni izvoz ali pa izvoz po seznamih. Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku dostavil tudi podatke o tem, ali je vsak prejemnik prijavljen, odjavljen, ali je prišlo do odboja in ali je prejemnik prijavo potrdil. Te podatke lahko naročnik zahteva za vse prejemnike skupaj ali za vsak seznam posebej. Ponudnik izvoz zaračuna naročniku po ceni 0,01 € na prejemnika.

Odgovornosti naročnika

Naročnik uporablja storitve ponudnika na svojo lastno odgovornost.

Naročnik je dolžan upoštevati navodila ponudnika, ki jih prejme z registracijo in z vsemi sporočili, v katerih ponudnik zagotavlja potrebne vsebine, navodila in informacije za uspešno izvajanje storitve.

Naročnik je dolžan pregledati in prebrati odgovore na vprašanja in druge strokovne vsebine, ki jih ponudnik zagotavlja na svoji spletni strani in so namenjene pravilnemu razumevanju in izvajanju storitve.

Naročnik se zavezuje, da bo kontaktiral ponudnika v primerih, ko bo potreboval pomoč ter ne bo samostojno posegal v nastavitve v nadzorni plošči, ki bi lahko privedle do tehničnih težav.

Odgovornosti ponudnika

Ponudnik se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih ima objavljene na spletni strani. Ponudnik za izvedbo storitev odgovarja v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo za njegovo dejavnost ali poklic in zagotavlja naročnikom vse informacije in pomoč, ki jo potrebujejo za uspešno izvajanje najete storitve.

Ponudnik ne odgovarja za uspeh ali neuspeh pri uporabi sistema. Kakršnikoli pozitivni ali negativni učinki, ki jih utegne imeti uporaba sistema s strani Naročnika so zgoj stvar Naročnika, Ponudnik pa se odpoveduje kakršnikoli dodatni nagradi ali odgovornosti.

Ponudnik na posebni povezavi na spletni strani zagotavlja Zavezo o varovanju zaupnih informacij, ki je sestavni del teh pravnih pogojev in je naročnik z njo seznanjen in se z njo strinja ob potrditvi naročila (registraciji).

Ponudnik se ne obvezuje, da: (i) bo storitev izpolnjevala Naročnikove specifične zahteve; (ii) bo storitev delovala neprekinjeno, hitro, varno in brez napak; (iii) bodo rezultati, pridobljeni z uporabo storitve, natančni in zanesljivi; (iv) da bo kakovost vsakršnih izdelkov, storitev, informacij ali drugega blaga, ki ga boste kupili preko storitve, ustrezna.

Naročnik se strinja, da Ponudnik ne bo odgovoren za nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na škodo pri izgubi dobička, uporabe, podatkov, dobrega razpoloženja ali druge nepredmetne izgube, ki bi nastala zaradi: (i) uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve; (ii) stroškov naročanja nadomestnega blaga in storitev zaradi kakršnega koli blaga, podatkov, informacij ali storitev, ki ste jih kupili ali pridobili, ali zaradi sporočil, ki ste jih prejeli, ali zaradi prenosov, v katere ste stopili, s pomočjo storitve ali v njej; (iii) nepooblaščenega dostopa ali spremembe vaših prenosov ali podatkov; (iv) izjav ali dejanj katerih koli tretjih oseb na storitvi; (v) kakršne koli druge zadeve, ki se nanaša na storitev.

Posebni dogovori

Ne glede na določbe teh pravnih pogojev, lahko ponudnik in naročnik dogovorita vsebine drugače, v kolikor sta oba soglasna, v skupnem zasledovanju inetresa obeh.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pravnih pogojev

 1. Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike spletnega mesta upravljavca.
 2. Pravni pogoji so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta upravljavca.
 3. Pravni pogoji so sestavni del naročila kupca.
 4. Uporabnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pravnimi pogoji pred naročilom storitve.

Spremembe pravnih pogojev

 1. Upravljavec pravne pogoje redno posodablja z zakonskimi spremembami.
 2. Upravljavec si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pravnih pogojev.
 3. Upravljavec bo svoje uporabnike obveščal o spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
 4. Upravljavec zagotavlja arhiv sprememb pravnih pogojev, ki je vsakemu uporabniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljavca.

Reševanje sporov

Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno
sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljavca.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 12. januar, 2015