API dostop

SqualoMail vam omogoča upravljanje preko aplikacijskega programskega vmesnika (API – Application Program Interface). To pomeni, da so vam na voljo vsi relevantni podatki, kot tudi možnost avtomatiziranega upravljanja s prejemniki, seznami, newsletterji in statistiko.

Na ta način lahko povežete vašo spletno trgovino, aplikacijo ali informacijski sistem s SqualoMailom ter si tako avtomatizirate del ali celoten proces email marketinga.

Dokumentacija vam je na voljo tukaj: UPORABNIŠKI API | SISTEMSKI API