6 ključnih parametrov, ki jih morate meriti za vsak newsletter

Vsakokrat, ko pošiljate newsletterje je nujno, da tudi izmerite njihovo uspešnost. Brez tega se je namreč nemogoče pravilno odločati, kako izboljšati marketinško strategijo. V nadaljevanju vam podajamo 6 ključnih parametrov, ki jih morate meriti za vsak newsletter.

 

1. Stopnja odprtih sporočil (Open Rate)

Stopnja odprtih sporočil vam pove, kolikšen je delež odprtih newsletterjev glede na dostavljene. Meri se v procentih, stopnja vrednosti pa je odvisna predvsem od prepoznavnosti pošiljatelja ter same privlačnosti in relevantnosti naslova newsletterja.

V kolikor prejemnik ne bo nemudoma prepoznal, kdo je pošiljatelj sporočila in bo v svojem poštnem nabiralniku videl samo »info« ali »prodaja«, obstaja velika verjetnost, da bo sporočilo spregledal, ali pa celo označil kot SPAM.

Ključen pri tem je naslov. Zgolj nekaj besed namreč vpliva na to, ali bo newsletter odprt ali ne, zato namenite veliko pozornosti temu, kaj zapišete kot naslov sporočila. Le-ta naj bo jasen in privlačen in naj v prejemniku vzbudi zanimanje za samo vsebino.

Svetujemo vam, da v vsebini newsletterja jasno predstavite ime vašega podjetja ali blagovne znamke – dober prvi vtis pa je tudi priložnost, da gradite na svoji prepoznavnosti ter s prejemnikom vzpostavite odnos, ki bo temeljil na zaupanju.

graph-for-open-rate-in-squalomail

Ključni vprašanji – kaj je dobro in kaj slabo. Iz naših izkušenj lahko povemo sledeče:

 1. Open rate je zelo odvisen od tipa newsletterja, ki ga pošiljate – newsletterji, ki na primer samo promovirajo izdelke imajo veliko nižji open rate, kot ga ima na primer newsletter, ki podaja članke iz revije.
 2. Vse kar je pod 10% se smatra kot zelo slabo – če se vam to zgodi, resno razmislite, ali je vaša adrema prava in ali je vsebina, ki jo pošiljate res relevantna zanjo.
 3. Vse kar je nad 30% je zelo dobro – če vam je to uspelo, vam čestitamo!
 4. Povprečje se giblje okrog 20% – za izboljšanje pa si ponovno preberite točko 1.

 

reasons-for-opening-an-email-graph

Vir: blog.automizy.com

2. Kliki na povezave (Click-Through Rate)

Kliki na povezave vam povedo, kolikšen je delež klikov na povezave glede na odprta sporočila.

Klic k akciji je temeljna sestavina vsakega skrbno pripravljenega newsleterja. Njegova naloga je bralce pritegniti k sodelovanju, spodbuditi in motivirati, da dosežejo namen, za katerega je bil newsletter poslan.

Prav od njegove prepričljivosti je odvisen tudi uspeh končnih konverzij.

graph-for-Click-Through-Rate-in-squalomail

Preverite, ali vsebina newsletterja ponuja odgovore na težave vaših prejemnikov, skrbno izberite besede ter bodite pozorni, da je glavni klic k akciji jasno viden in pozicioniran v zgornji polovici sporočila, povezave pa morajo biti delujoče in odzivne.

Svetujemo vam tudi, da pozorno prilagodite sporočila vašim ciljnim skupinam, ki naj bodo skrbno segmentirane glede na njihove lastnosti, zanimanja, želje ter predhodne nakupovalne navade.

V praksi lahko iz naših izkušenj povemo sledeče:

 1. Število klikov na povezave je zelo odvisno od tega, kaj v newsletterju promovirate.
 2. Ločiti je potrebno “glavno” povezavo od “stranskih” povezav. Glavna je tista (ali nekaj njih), ki je predstavljena kot osrednji del newsletterja.
 3. Če je število klikov na “glavno” povezavo pod 1%, je to zelo slabo.
 4. Vse kar je nad 5% je odlično.

3. Odjave s seznama prejemnikov

Odjave vam povedo, koliko prejemnikov se je odjavilo iz vašega seznama. Prav tako kot delež odprtih newsletterjev, so dober pokazatelj prepoznavnosti in zanimanja za vaše podjetje ter blagovno znamko.

Pogosti razlogi, zakaj prejemnik ne želi več prejemati vašega newsletterja:

 • Slaba vsebina: premalo zanimiva, relevantna in prilagojena ciljni skupini.
 • Prepogosta frekvenca pošiljanja: v pravnem pogledu ter zaradi spoštovanja zasebnosti je bistvenega pomena prejemniku omogočiti enostavno, hitro in pregledno odjavo.

Svetujemo vam, da ne pozabite na dober vtis – morda prejemniki ne želijo več prejemati vašega newsletterja, kar pa nikakor ne pomeni, da ne bodo še naprej obiskovali vaše trgovine ali vaše spletne strani.

Koliko odjav na poslani newsletter je še sprejemljivih preden se moramo resno vprašati, kaj smo naredili narobe? Po naših izkušnjah je to 2 %.

sad-dog-because-you-unsubscribed

4. Posredovani newsletterji

Posredovani newsletterji vam povedo, kolikokrat je bilo sporočilo posredovano. Svetujemo vam, da v ta namen v newsletter vstavite povezave, ki omogočjajo prejemniku, da sporočilo posreduje naprej, ali pa ga deli s svojimi družinskimi člani, prijatelji in sodelavci na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Instagram ali LinkedIn ter tako še povečate viralni učinek tega spletnega medija.

icon-for-forwarding-email

5. Dostavljivost sporočil (Bounce Rate)

Dostavljivost sporočil vam pove, kolikšen delež poslanih newsletterjev je bilo uspešno dostavljenih.

Razlogov za nedostavljena sporočila je lahko več:

 • tehnične prepreke, napake ali okvare,
 • narobe zapisan ali izmišljen email naslov,
 • sprememba zaposlitve,
 • zamenjava ponudnika storitev (ISP – internet service provider),
 • ukinitev oziroma opustitev poštnega računa.

Pri neuspešno dostavljenih sporočilih pošiljatelj prejme poročilo, da pošta ni bila dostavljena. Ta poročila služijo kot temelj za skrb in ažuriranje seznama prejemnikov.

Odboji in spodleteli newsletterji namreč omogočajo vrednotenje kakovosti seznama, zato je pomembno, da pozorno in potrpežljivo zbirate prejemnike vaših e-sporočil ter da so njihovi e-mail naslovi aktivni in obstoječi.

Oblikovanje dobre baze prejemnikov ter nenehna skrb zanjo sta namreč bistvenega pomena za visoko stopnjo dostavljivosti in za uspeh vaših skrbno pripravljenih newsletterjev.

return-to-sender-guy

Sistem za procesiranje sistemskih sporočil o dostavljivosti mora imeti vsak ponudnik pošiljanja email marketinga (ESP – email service provider). SqualoMail seveda to omogoča in natančno beleži ter tudi loči sporočila kot so “Sem na dopustu” in “Poštni predal je poln” od bolj sistemskih in nepopravljivih napak kot je na primer “Naslov ne obstaja”.

Za dobre adreme velja, da “bounce rate” ne preseže 0,5%.

6. Konverzije s pomočjo Google Analytics

Google Analytics omogoča merjenje konverzij, ki vam povedo ali je prejemnik izpolnil namen/cilj poslanega newsletterja. To je lahko spletni nakup, registracija prejemnika, ogled spletne strani ali izpolnjen spletni vprašalnik.

Ponuja tudi primerjavo med stroški ter realizacijo donosa e-mail marketinga, kar brez dvoma predstavlja za podjetje enega najbolj ključnih in relevantnih statistik (ROI).

Email marketing povežete s svojim Google Analytics računom preko UTM kod. SqualoMail to počne za vas že avtomatsko, tako da vam glede tega ni potrebno storiti nič.

 

Sedaj pa na delo!

Ko smo enkrat ustvarili kampanjo, ne pomeni, da je našega dela konec. Po tem, ko smo jo poslali prejemnikom, je čas, da uživamo v sadovih našega dela!

Prepričajte se, da vam vaš ponudnik storitev omogoča pregled stopnje odprtja sporočil, klikov na povezave (Click-Through Rate), da imate možnost videti, kdo se je odjavil od vašega seznama, predvsem pa, da lahko vse to storite na enostaven način!

SqualoMail vam nudi možnost, da lahko kadarkoli, na enostaven in prijeten način, pregledate statistiko, poleg tega, pa vam nudi tudi možnost, da te podatke izvozite, v primeru, da bi jih v bodoče kdaj potrebovali.

 

SqualoMail vam omogoča brezplačni preizkus aplikacije. Testirajte še danes!

Brezplačna registracija