4 koraki personalizacije sporočil

Raziskave kažejo, da so email sporočila s personaliziranim naslovom (»subject«) kar 22,2 % pogosteje odprta od tistih, ki so poslana po načelu »vse vsem«. Email marketing se torej razlikuje od običajnih oglasov, ki niso segmentirani.

Personalizirana sporočila, ki so prilagojena vašim ciljnim prejemnikom ter vsebujejo manj neposrednega in generičnega oglaševanja, vodijo v boljše rezultate in občutno povečajo prodajo. Preverite kako!

 

1. Zbirajte podatke

Dobri oglaševalci se zavedajo, da je oblikovanje kakovostne in čiste adreme tista faza, ki se nikoli ne konča in so z mislimi vedno pri tem, kako jo izboljšati ter kako povečati število prejemnikov.

Svetujemo vam, da ob registraciji prejemnika, ko je zanimanje sveže, predstavite in izpostavite, kaj zanimivega in uporabnega bo bralec pridobil s prebiranjem vaših newsletterjev.

Prejemnike lahko povabite, da z vami delijo nekatere druge osebne podatke, vendar zbirajte le tiste, ki so za vaše podjetje resnično pomembni! Poskusite izvedeti, kako pogosti naj bodo newsletterji in katere vsebine bi si želeli prejemniki pogosteje videti v svojem poštnem nabiralniku ter jim tako omogočite bolj personalizirano ponudbo.

blue-background-an-a-lot-of-digital-icons-on-it

Zaradi nezaupljivosti in previdnosti pri posredovanju podatkov je potrebno opogumiti bodoče prejemnike in poudariti, kakšne so prednosti, da z vami delijo dodatne informacije. To so lahko posebni popusti ob rojstnem dnevu ali prilagojeni newsletterji glede na lokacijo ali zanimanje prejemnika.

Bralca boste tako lahko obvestili o odpiralnem času in ponudbi vaše trgovine, ki je njemu najbližja, ali pa mu glede na njegova zanimanja in zadnje spletne nakupe ponudili komplementarne izdelke.

Vaš trud bo nagrajen, kar se bo odražalo tudi v manjšem številu odjav, predvsem pa v večjem Open rate-u ter večjem številu klikov na povezave, kar pripelje tudi do boljših rezultatov končnih konverzij. S tem, ko omogočite vašim prejemnikom, da vam zaupajo, kakšne vsebine si želijo videti v svojem poštnem nabiralniku, vaš newsletter ne bo več le oglas, temveč lahko postane pravi osebni prodajni svetovalec.

 

2. Oblikujte sezname

S pomočjo tako zbranih podatkov, lahko prejemnike segmentirate tako, da jih združujete v različne sezname, glede na njihove lastnosti, na katere nato pošljete posebej zanje prilagojene oglase.

V vaši SqualoMail aplikaciji enostavno ustvarite nove sezname.

Kako ustvariti seznam

S SqualoMail aplikacijo je oblikovanje različnih seznamov prejemnikov glede na njihove lastnosti enostavno, hitro in učinkovito. Z dodajanjem poljubnega števila polj lahko prejemnike ločite glede na spol, starost, kraj bivanja, zanimanje, želje, pogostost ali izbiro samih nakupov.

V vaši SqualoMail aplikaciji enostavno ustvarite nova prejemnikova polja po meri, kamor vstavite dodatne podatke o prejemniku.

Polja po meri

Preprosta uporaba filtrov olajša iskanje prejemnikov, ki jih lahko poljubno dodajate na različne sezname ter tako oblikujete takšno ponudbo, ki bo spodbudila točno določeno skupino ciljnih prejemnikov.

V vaši SqualoMail aplikaciji lahko s pomočjo Filtrov nad prejemniki vašo adremo email naslovov natančno segmentirate.

Filtri nad prejemniki

 

3. Določite cilj

colorfull-sign-wit-text-on-it-a-goal without-a-plan-is-just-a-dream

Določite cilj, ki ga želite doseči in oblikujete strategijo, ki bo za vaše podjetje najprimernejša. To naredite tako, da najprej pomislite, kaj je vaš izdelek oz. storitev in kdo so vaše potencialne stranke, kakšne so njihove nakupovalne navade, zanimanja in želje ter jim prisluhnite in odgovorite s posebej zanje prilagojenimi oglasi.

Za vsakim email naslovom je namreč edinstven prejemnik s svojimi interesi, željami in navadami.

Pomembno je, da prejemnik začuti, da je vsebina namenjena prav njemu ter da so informacije prav zanj zanimive, relevantne in aktualne, zato opozorite na prihajajoče praznike, zabavne dogodke in posebne ponudbe, ali pa ponudite koristne nasvete, za katere ste prepričani, da bodo bralca pritegnile in spodbudile, da bo izpolnil namen sporočila.

Tako boste vzpostavili trajen odnos s prejemnikom, gradili na zaupanju in prepoznavnosti podjetja ter blagovne znamke, saj bodo vaša sporočila v očeh prejemnika obveljala za vedno zanimiva in uporabna.

 

4. Pošljite personalizirana sporočila!

Življenjska doba email sporočila je v povprečju relativno kratka, najpogosteje je sporočilo odprto v prvih 48 urah. Zato je s pomočjo »subjecta« newsletterja, ki mora biti prilagojen ciljni skupini, nujno potrebno pritegniti pozornost bralca, da sporočilo odpre.

Kako vzbuditi pozornost in izstopiti iz množice neosebnih podatkov in informacij, ki so preplavili splet, je torej postal eden največjih izzivov in ciljev sodobnega email marketinga.

Rešitev je vsebinski marketing, kar pomeni, da moramo prejemnika pritegniti zanimivo, uporabno ali zabavno vsebino in ne zgolj z običajnim oglasom, ki vsekakor ne deluje več.

S pomočjo SqualoMail aplikacije lahko vaše newsletterje oblikovno in vsebinsko hitro prilagodite posameznim prejemnikom ali ključnim ciljnim skupinam, ki izpolnjujejo želene lastnosti. Osebno naslavljanje, vizualno prilagajanje s pomočjo uporabe različnih predlog, barv, pisave, slikovnega gradiva in povezav ter sama vsebina sporočila pripomorejo k večji odzivnosti prejemnika, njegovo zadovoljstvo pa se odraža tudi v povečani prodaji.

Pošljite personalizirana sporočila s pomočjo personaliziranih oznak. Preverite personalizirane oznake v vaši SqualoMail aplikaciji. 

Personalizirane oznake

 

Rešitev, ki vam vse to omogoča

Naša rešitev SqualoMail vam vse naštete opcije omogoča v vseh paketih. Vabimo vas, da jo za 15 dni brezplačno preizkusite!

Želim preizkusiti SqualoMail!